Olgu Sunumu

Ankara’da Şubat Ayında Babesiosis Olgusu

  • Sırrı KAR
  • Esin GÜVEN
  • Zafer KARAER

Gönderim Tarihi: 05.04.2008 Kabul Tarihi: 09.10.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(4):379-381

Sığır babesiosisi, dünyanın özellikle tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaygın olarak görülen ve ciddi ekonomik kayıplara neden olan bir hastalıktır. Kenelerle nakledilen Babesia etkenlerinin, kenenin mevsimsel etkinliği ile de paralel olarak, sıcaklığın arttığı bahar-yaz aylarında hastalığa yol açtığı dikkati çekmektedir. Hastalığa aracılık eden keneler Ixodidae ailesine (sert kene-mera kenesi) ait olduğundan, hastalık genelde meraya çıkan sığırlarda ve mera mevsiminde dikkati çekmektedir. Bu olguda, Ankara’da kar yağışının olduğu ve gece sıcaklığının 0 °C’nin altına indiği Şubat ayında, son 3 aydır merayla ilişkisi bulunmayan, ahırda barındırılan sığırlarda ortaya çıkan babesiosis bildirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ankara, Babesiosis, sığır, kene