Özgün Araştırma

Çanakkale İli Ayvacık Bölgesinde Zoonotik Visseral Leishmaniasisin Serolojik ve Entomolojik Olarak Araştırılması

  • Hayal TOK
  • Naser SEVİL
  • Seray ÖZENSOY TÖZ
  • Hatice ERTABAKLAR
  • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
  • Samiye DEMİR
  • Yusuf ÖZBEL
  • Mahmut ÇOSKUN

Gönderim Tarihi: 19.05.2009 Kabul Tarihi: 27.05.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):109-113

Çanakkale ili, Kepez Merkez’de, Kepez ilçesine bağlı Kalabaklı Köyünde ve Ayvacık ilçesi İlyasfakı Köyü’nde 2007 yılı Hazi- ran ve Ağustos aylarında visseral leishmaniasisin (Kala-Azar, VL) epidemiyolojik durumunu belirlemek için saha çalışmaları yapılmış- tır. Türkiye’deki VL etkeni Leishmania infantum’un rezervuarı olduğu için incelemek üzere 27 köpekten kan örnekleri alınmış ve fizik muayeneleri yapılmıştır. Ayrıca hastalığın vektörlüğünü yapan kum sinekleri, ışıklı tuzaklar yardımıyla toplanmıştır. Çalışma bölgesinde 789 kum sineği örneği toplanmış ve Phlebotomus neglectus, P. tobbi, P. simici, P. papatasi, P. perfiliewi ve P. halepensis olmak üzere 6 Phlebotomus türünün ve 1 Sergentomyia türünün (S. theodori) bulunduğu saptanmıştır. Bu türlerden, P. neglectus’un İlyasfakı köyünde (%94,4), P. tobbi’nin ise Merkez’de (%50) ve Kalabaklı köyünde (%48,1) dominant türler olduğu belirlenmiştir. IFA testi ile 27 köpek serumu değerlendirilmiş ve hiçbir köpekte seropozitiflik tespit edilmemiştir. Sadece Kepez’den iki köpeğin serumlarında, eşik değerin altında 1/16 ve 1/64 sulandırımda seropozitiflik görülmüştür. Bölgede VL etkeni için uygun Phlebotomus türlerinin bulunduğu, köpek- lerdeki durumun netleşmesi için daha fazla sayıda köpekle çalışmanın genişletilmesi kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Visseral leishmaniasis, kum sineği, Leishmania, Çanakkale, Türkiye