Derleme

Amerika Kıtasına Seyahat Edenlerde Risk Oluşturabilecek Paraziter Enfeksiyonlar ve Alınacak Önlemler

10.5152/tpd.2018.5255

  • Mehmet Aykur
  • Muhammet Karakavuk
  • Ayşegül Ünver
  • Hande Dağcı

Gönderim Tarihi: 09.02.2017 Kabul Tarihi: 04.12.2017 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(1):81-89

Son 10 yılda uluslararası seyahat eden kişi sayısı giderek artmaya devam etmektedir. Çeşitli amaçlarla yapılan bu seyahatlerle birlikte paraziter hastalıkların bulaşma riski de artmaktadır. Risk olturan enfeksiyonlardan biri sıtma olup, bulaşabilecek türler Plasmodium vivax ve Plasmodium falciparum türleridir. Leishmaniasis vakalarının dağılımı ABD’nin güneyinden Arjantin’in kuzeyine kadar olan bölgelerde bildirilmiştir. Yılda ortalama 57.000 kutanöz ve mukokutanöz leishmaniasis vakasına rastlanırken, yaklaşık 4.000 visseral leishmaniasis vakası görülmektedir. Chagas hastalığı, 21 ülkede endemik ve her yıl yaklaşık altı milyon insanın etkilendiği bildirilmektedir. Bu kıtada 25 milyon insan schistosomiasis riski altında olup, bunların %90’ı Brezilya’da yaşamaktadır. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Ekvator, Kolombiya, Brezilya, Guatemala, Meksika ve Venezuela’da seyahat edenlerin onchocerciasis ile bunun yanı sıra yaklaşık olarak 12,6 milyon insan lenfatik filariasis (%80’i Haiti’de) enfeksiyonuyla karşılaşma riski bulunduğu bildirilmektedir. Bu bölgelere yapılan seyahatlerde gerekli önlemler alınmadığı ve uygun profilkatik ilaçlar uygulanmadığı durumlarada önemli mortalite ve morbiteler görülebilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Amerika kıtası, parazit, seyahat, enfeksiyon, önlem