Derleme

Amebiyazis, Giardiyazis ve Kriptosporidiyazis Tanısında Antijen Tarama Yöntemlerinin Yeri

  • Yavuz UYAR
  • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN

Gönderim Tarihi: 02.04.2008 Kabul Tarihi: 13.03.2009 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(2):140-150

Amebiyazis, gelişmekte olan ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunudur. İnsanlar Entamoeba'nın morfolojik olarak identik iki türü ile enfekte olmaktadır. Entamoeba histolytica, amebik kolitis ve karaciğer absesine neden olurken, Entamoeba dispar nonivazivdir. Giardia intestinalis, dünyada tüm yaş gruplarında yaygın bir şekilde görülür. Giardiyazis özellikle sanitasyon şartlarının zayıf olduğu ve temiz su kaynaklarının bulunmadığı ülkelerde ortaya çıkan çocukluk çağı diyare vakalarından sorumludur. Hücre içi bir parazit olan Cryptosporidium parvum, immünkomprimize bireylerde ölümcül diyarelere neden olabilmektedir. İnsan bağırsak protozoonları tanısı genellikle mikroskobiye dayanmaktadır. Mikroskobik tanı ucuz olmasına karşın yoğun iş gücü ve uzmanlık gerektirmektedir. Antijen tanı yöntemleri (direkt fluoresan antikor, enzim immunoassay ve hızlı dipstick benzeri testler) hızlıdır ve deneyimli ve usta değerlendiri- cilere ihtiyaç duyulmaz. Sonyıllarda, E. histolytica, G.intestinalis ve Cryptosporidium spp.'in laboratuvar tanısı için ticari tanı kitleri mevcuttur. Bu derlemede, bu üç bağırsak paraziti için kullanılan antijen testlerinin tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Amebiyazis, Giardiyazis, Kriptosporidiyazis, Antijen, Tanı