Olgu Sunumu

Amazon Ormanlarından Dönen Bir Gezginde Dermatobia hominis'in Neden Olduğu Fronküler Miyaz

10.5152/tpd.2017.4927

  • Ferit Kuşcu
  • Kerem Mazhar Özsoy
  • Aslıhan Ulu
  • Behice Kurtaran
  • Süheyla Kömür
  • Ayşe Seza İnal
  • Yeşim Taşova
  • Hasan Salih Zeki Aksu

Gönderim Tarihi: 30.05.2016 Kabul Tarihi: 12.03.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(3):173-176

Amazon Ormanlarına yaptığı seyahatten dönen 39 yaşında erkek hasta sağ parietal bölgedeki saçlı derisinde bulunan fronküler lezyon şikayeti ile başvurdu. Verilen uygun antimikrobiyal tedaviye rağmen lezyon düzelmedi. Cerrahi girişim yapılan lezyondan Dermatobia hominis larvası çıkarıldı. İnsan botfly sineği, D. hominis, Orta ve Güney Amerika seyahatinden dönen gezginlerde fronküler miyazın en sık etkenidir. Cerrahi olarak larvanın çıkarılması ana tedavi seçeneğidir. Sekonder bakteriyel enfeksiyon gelişimi de akılda bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Miyaz, Dermatobia hominis, Botfly