Olgu Sunumu

Akut Mezenterik İskemi Tanılı Hastanın Operasyon Sonrası Nazogastrik Sondasından Çıkan Ascaris lumbricoides: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2013.47

  • Ayşegül Çopur Çiçek
  • Deniz Zehra Ulusan Gündoğdu
  • Şahin Direkel
  • Çınar Öztürk

Gönderim Tarihi: 06.03.2013 Kabul Tarihi: 14.04.2013 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(3):212-215

Ascaris lumbricoides insanlarda sık rastlanan barsak helmintidir. Bu, özellikle sıcak ve kırsal bölgelerde, sosyoekonomik düzeyi düşük toplumları etkileyen bir parazittir. Ascaris lumbricoides, parazitin hareketliliği nedeniyle ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Parazit; intestinal obstrüksiyon, perforasyon, biliyer obstrüksiyon, pankreatit, peritonit, karaciğer apsesi, kolanjiohepatit, volvulus ve gangren gibi çok çeşitli komplikasyonlara neden olabilir. Mezenterik iskemi ön tanısıyla hastaneye yatırılan 59 yaşındaki kadın hasta jejenum rezeksiyonu nedeniyle ameliyat edilmiştir. Ameliyat sonrası altıncı günde, nazogastrik sondasından gelen bir solucan fark edilmiştir. Mikrobiyoloji laboratuvarında yapılan inceleme sonucunda Ascaris lumbricoides olarak belirlenmiştir. Hasta, 200 mg 1x2 tek doz albendezol ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Olgumuz, jejunum rezeksiyonu sonrası gözlenen askariasisin klinik bir durumunu tanımlamakta ve bu nadir görülen askariasis komplikasyonun önemini vurgulamaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 212-5)

Anahtar Kelimeler: Ascaris lumbricoides, jejenum rezeksiyonu, mezenterik iskemi, komplikasyon