Özgün Araştırma

Akciğer Kanserli Bir Hastada Blastocystis hominis

  • Oktay ALVER
  • Aslıhan ÖZTÜFEKÇİ
  • Endert KURT
  • Cüneyt ÖZAKIN
  • Okan TÖRE

Gönderim Tarihi: 20.09.2004 Kabul Tarihi: 15.10.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):199-201

Blastocystis hominis (B. hominis)bağışıklığı kırılmış hastalarda uzun süreli ve tekrarlayabilen diyarelere neden olan anaerop bir protozoondur. Kemoterapi alan akciğer kanseri hastasında B. hominis ile oluşan akut ishal belirlenerek metronidazol ile başarılı şekilde tedavi edildi ve B. hominis’ in klinik önemi irdelendi.

Anahtar Kelimeler: Blastocystis hominis, İshal, Akciğer kanseri