Özgün Araştırma

Afyonkarahisar ve Eskişehir İllerindeki Sokak Köpeklerinde Görülen Gastrointestinal Cestod ve Nematod Enfeksiyonları

  • Esma KOZAN
  • Feride KIRCALI SEVİMLİ
  • Fatih Mehmet BİRDANE

Gönderim Tarihi: 16.02.2007 Kabul Tarihi: 16.04.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(3):208-211

Bu çalışma Afyonkarahisar ve Eskişehir illerindeki, sokak köpeklerinde bulunan gastrointestinal cestod ve nematod enfeksiyonlarının prevalansını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada köpek barınaklarında bulunan değişik yaş ve cinsiyetteki toplam 287 (Afyonkarahisar’da 150, Eskişehir’de 137) köpeğin değerlendirilmesi yapılmıştır. Dışkı bakılarına göre muayenesi yapılan köpeklerin çeşitli gastrointestinal cestod ve nematod türleriyle enfekte olduğu tespit edilmiş, enfeksiyon oranının Afyonkarahisar’da %46 (150 köpeğin 69’unda), Eskişehir ilinde %33,6 (137 köpeğin 46’sında) olduğu belirlenmiştir. Her iki ilde enfeksiyondan sorumlu cins ve türler aynı olup, Afyonkarahisar’da kancalı kurt %59,4, Toxascaris leonina %47,8, Toxocara canis %36,2, Dipylidium caninum %2,9 ve Taenia spp. %2,9, Eskişehir ilinde ise Toxascaris leonina %60,9, Toxocara canis %47,8, Taenia spp. %23,9, kancalı kurt %6,5 ve Dipylidium caninum %4,3 tespit edilmiştir. Sonuç olarak Afyonkarahisar ve Eskişehir illerindeki sokak köpeklerinin insan sağlığını tehlikeye sokabilecek helmintlerle enfekte olduğu ve bu tehlikeye karşı önlem alınması gerektiği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Afyonkarahisar, Eskişehir, cestod, nematod, sokak köpeği