Özgün Araştırma

Afyonkarahisar İlinde Pırlak Irkı Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Seroprevalansı

10.5152/tpd.2011.34

  • Hatice Çiçek
  • Cahit Babür
  • Mustafa Eser

Gönderim Tarihi: 10.12.2010 Kabul Tarihi: 10.05.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):137-139

Amaç:

Bu çalışma, Haziran-Aralık 2008 tarihleri arasında Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Pırlak ırkı koyunlarda toxoplasmosis’in yayılışını tespit etmek amacıyla toplam 186 koyun üzerinde yürütülmüştür.

Yöntemler:

123’ü bir yaşın üstünde ve 63’ü bir yaşın altında toplam 186 koyunun kan örnekleri tekniğine uygun olarak alınmış, elde edilen serumlar standart Sabin-Feldman boya testi ile Toxoplasma gondii antikorları yönünden incelenmişlerdir.

Bulgular:

Yapılan serolojik muayene sonucunda 186 koyundan 184’ü (%98.92) seropozitif bulunmuştur. Bu koyun serumlarının titrasyon basamağı 1/16’da 84; 1/64’de 79 ve 1/256’da 21 adedinin pozitiflik verdiği tespit edilmiştir. Bir yaşından büyük ve bir yaşından küçük koyun gruplarındaki seropozitiflik oranı sırası ile %99.19 ve %98.41 olarak belirlenmiştir.

Sonuç:

Islah kapsamına alınan Pırlak ırkı koyunlar üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmanın, konu ile ilgili olarak ileride yapılması planlanan ekonomik çalışmalara ışık tutacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, koyun, Afyonkarahisar, Türkiye