Özgün Araştırma

Afyonkarahisar İl Merkezinde Yetiştirilen Sığırların Mide Bağırsak Nematodları ve Mevsimsel Dağılımları

  • Feride KIRCALI SEVİMLİ
  • Esma KOZAN
  • Mustafa KÖSE
  • Mustafa ESER
  • Hatice ÇİÇEK

Gönderim Tarihi: 05.11.2006 Kabul Tarihi: 15.01.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):51-56

Bu çalışma Eylül 2004-Ağustos 2005 tarihleri arasında Afyonkarahisar İl merkezinde basit köy sığırcılığı yapılan iki yerleşim yeri seçilerek yürütülmüştür. Toplam 985 baş sığıra ait dışkı örneği ve 24 baş sığırın mide-bağırsakları muayene edilmiştir. Dışkı muayenesi ile sığırların %26,39’unda Strongyle tip yumurtalara rastlanmıştır. Enfeksiyonun en az ilkbahar (%22), en çok sonbaharda (%32,53) yaygın olduğu belirlenmiştir. Yapılan dışkı kültürlerinde bulunan larva cinsleri; Haemonchus %25,25, Trichostrongylus %23,71, Nematodirus %16,49, Ostertagia %10,30, Cooperia %8,76, Bunostomum %6,70, Oesophagostomum %6,18 ve Chabertia %2,57 belirlenmiştir. Enfeksiyondan sorumlu türlerin belirlenmesi için yapılan mide-bağırsak muayenesinde, Haemonchus contortus ve Oesophagostomum venulosum %20,83, O.radiatum %16,66, Cooperia onchophora ve Ostertagia ostertagi %8,3, O.trifurcata, Cooperia punctata ve Chabertia ovina %4.16 belirlenmiştir. Sonuç olarak; bu ilde çeşitli mide-bağırsak nematod enfeksiyonunun görüldüğü, ancak şiddetinin düşük olduğu belirlenmiş, enfeksiyon alımı için en riskli mevsimin ilkbahar sonu ve sonbahar olduğu kaydedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, Sığır, mide bağırsak nematodları, Afyonkarahisar