Özgün Araştırma

Afyon’da Sıtma Epidemiyolojisi

  • Zafer ÇETİNKAYA
  • Ramazan ÖZÇELİK

Gönderim Tarihi: 21.01.2004 Kabul Tarihi: 05.04.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):77-79

Çalışmamızda 1997-2003 yılları arasında Afyon İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Sıtma Şubesi’nce belirlenen sıtmalı hastaların kayıtları retropspektif olarak incelenmiştir. Yedi yıllık periyotta toplam 23.474 kişiden alınan kanlar incelenmiş ve 33 (%76.7)’ü erkek, 10 (%23.3)’u kadın olmak üzere toplam 43 (%0.18)’ünde sıtma paraziti saptanmıştır. Yaşları 1 ile 60 arasında değişen olguların yaş ortalamasının 23,45 olduğu ve bütün olgularda etkenin Plasmodium vivax olduğu belirlenmiştir. Olguların %79’unu diğer bölgelerden değişik sebeplerle Afyon’a gelen kişiler oluşturmaktadır. Çalışmamızda, Afyon’da sıtma durumunu gözden geçirmek ve alınacak önlemlere katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, Afyon