Özgün Araştırma

Afyon’da İlköğretim Okullarında Pediculus capitis Yaygınlığı ve Permetrin ile Tedavisi

  • Zafer ÇETİNKAYA
  • Mustafa ALTINDİŞ
  • Mustafa KULAÇ
  • Şemsettin KARACA
  • Meltem PİYADE

Gönderim Tarihi: 17.06.2004 Kabul Tarihi: 26.09.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(4):205-209

Bu çalışmaya, Afyon merkezde bulunan altı ilköğretim okulunda öğrenim gören 603 (%48)’ü kız, 654 (%52)’ü erkek olmak üzere toplam 1257 öğrenci alınmıştır. Çalışmaya alınan kız öğrencilerin 102(%16.9)’sinde, erkek öğrencilerin ise 22 (%3.4)’sinde pedikülozis kapitis saptanmıştır. İnfestasyon ile yaş, cinsiyet, anne-babanın öğrenim durumu, ailenin gelir seviyesi, evin bina yapısı, evde banyo olup olmaması gibi etkenler arasındaki ilişki araştırılmış ve sonuçları tartışılmıştır. Permethrin (Kwellada) tedavisi verilen 124 öğrenciden tedavi sonrası yaptığımız kontrollerde 121 (%97.6)’ünün preparatı uyguladığı belirlenmiş ve bunların 117 (%96.7)’inde iyileşmenin olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Pediculus capitis, Permethrin, Afyon