Özgün Araştırma

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Parazitoloji Laboratuvarına Gönderilen Ev Tozlarında Akar Sıklığının Araştırılması

  • Hatice ERTABAKLAR
  • Senem YAMAN
  • Sema ERTUĞ

Gönderim Tarihi: 04.09.2005 Kabul Tarihi: 06.12.2005 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):29-31

Ev tozu, canlı ve cansız birçok materyalin artık ve parçalanma ürünlerinden oluşmaktadır. Ev tozundaki alerjen olan bu maddelerin en önemlisinin de akarlara ait olduğu ve alerjik rinit, astım, atopik dermatit ve mevsimsel keratokonjunktivit gibi alerjik hastalıklara yol açtıkları bildirilmektedir. Bu çalışmada Kasım 2002- Mayıs 2004 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen ev tozu örneklerindeki akar sıklığı geriye dönük olarak incelenmiştir. Toplam 88 ev tozu örneği tuzlu suda yüzdürme yöntemi ile birinci, dördüncü ve 24. saatlerde olmak üzere üç kez incelenmiş ve 20 (%22,72)’sinde akar saptanmıştır. Ayrıca iki örnekte aynı zamanda Enterobius vermicularis (E. vermicularis) yumurtaları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ev tozu akarı, ev tozu