Olgu Sunumu

Acil Serviste Sağ Üst Kadran Ağrısının Nadir Bir Nedeni; Hepatik Toksokara

10.5152/tpd.2013.33

  • Figen Coşkun
  • Emine Akıncı

Gönderim Tarihi: 12.10.2011 Kabul Tarihi: 05.12.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(2):151-153

Toxocara canis ve Toxocara cati, köpek ve kedigillerin bağırsağına yerleşen en yaygın helmintlerdendir. Toxocariosis; genellikle T. canis, enfektif yumurtalarının esas konak olmayan insanlarca ağız yoluyla alınmasıyla ortaya çıkan, özellikle çocuklarda görülen; hipereozinofili, hepatomegali, ateş, geçici pulmoner infiltrasyon ve hipergammaglobulinemi ile karakterize bir hastalıktır. Radyolojik olarak karaciğer lezyonları ilk bakıda tümör, infarkt, enfektif ayrımı zor olabilir. Genelde bu tip lezyonlarda olduğu gibi hepatik toxocarada da radyolojik görüntüleri, multipl, sınırları düzgün, hipoekoik lezyonlar şeklinde görülür. Biz, karın ağrısı nedeniyle acil servisimize başvuran, radyolojik olarak ilk bakıda karaciğer enfarktı ve enfektif kitle ayırımı yapılamayan takiplerinde toksokara tanısı alan hastamızı sunuyoruz. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 151-3)

Anahtar Kelimeler: Sağ üst kadran ağrısı, Toxocara canis, ayırıcı tanı