Diğer

2021 Konu Dizini

Turkiye Parazitol Derg 2021;45(4):0-0

%15 KOH/15% KOH133
Antelmintik/Anthelmintics17
Anti-leishmanial etkinlik/Anti-leishmanial activity101
Antikor/Antibody34
Apandisit/Appendicitis220
Apendektomi/Appendectomy113
At/Horse56
Bağırsak parazitleri/Intestinal parasites121
Baloghella melis/Baloghella melis137
Besnoitia besnoiti/Besnoitia besnoiti108
Beyin/Brain76
Birjand/Birjand76
Bit/Phthirus80
Blastocystis spp./Blastocystis spp.39
Blastocystis/Blastocystis165
Bursa/Bursa207
Bushehr eyaleti/Bushehr province121
Çorum/Çorum108
COVID-19/COVID-19190, 230
Crithidia/Crithidia83
Değişim/Variation34
Deney hayvanı modeli/Animal model95
Deneysel rat/Laboratory rats165
Dentostomella translucida/Dentostomella translucida17
Deri kazıntısı/Skin scraping133
Dientamoeba fragilis/Dientamoeba fragilis195
Echinococcus granulosus/Echinococcus granulosus22, 28
Ekonomik kayıp/Economic loss5
Ekonomik/Economic117
Ekstraksiyon/Extraction1
ELISA/ELISA108
Encephalitozoon cuniculi/Encephalitozoon cuniculi171
Enterobius vermicularis/Enterobius vermicularis113, 195, 220
Epidemiyoloji/Epidemiology45, 128, 190
Eşek/Donkey56
Ev tozu akarı/House dust mite137
Felicola (Suricatoecus) vulpis/Felicola (Suricatoecus) vulpis157
Francisella tularensis/Francisella tularensis171
Gebelik/Pregnancy223
Gen ekpresyonu/Gene expression88
Genotip/Genotype28
Hasta takibi/Follow-up201
Heksokinaz/Hexokinase83
Hibrid/Hybrid95
Hidatid kist/Hydatid cyst28, 76
Hirudoterapi/Hirudotherapy149
IHA/IHA22, 207
Incidence/Incidence230
Intestinal/Intestinal128
İlaç direnci/Drug resistance83
İmmün yetmezlik/Immunodeficiency121
İmmünsüpresyon/Immunosuppression39
İmport/Imported153, 216
İn vitro teknikler/In vitro techniques1
İn vitro/In vitro101
İran/Iran121
İstanbul/İstanbul137
Kala-Azar/Kala-Azar95
Karaciğer hidatidozu/Liver hydatidosis5
Karaciğer/Liver146
Kat değişimi/Fold change88
Katır/Mule28, 56
Kemoterapi/Chemotherapy121
Kist hidatik/Hydatid cyst117, 146
Kist sıvısı/Cyst fluid201
Kistik ekinokokkoz/Cystic echinococcosis22, 207
Kistik ekinokokkozis/Cystic echinococcosis201
Konjenital toksoplasmoz/Congenital toxoplasmosis223
Konya/Konya5
Köpek/Dog11
Koyun/Sheep5
Kutanöz leishmaniasis/Cutaneous leishmaniasis45
Kuzey Kıbrıs/Northern Cyprus101, 128
Larva/Larvae160
Leishmania infantum/Leishmania infantum88
Leishmania major/Leishmania major83, 88
Leishmania sp./Leishmania sp.95
Leishmania tropica/Leishmania tropica227
Leishmania/Leishmania1, 11
Leishmaniasis/Leishmaniasis101, 227
Liken planus/Lichen planus149
Makrofajlar/Macrophages1
Mersin/Mersin176
Metastaz/Metastasis146
Microsporidia spp./Microsporidia spp.39
Miyaz/Myiasis160
Mongolian gerbil/Mongolian gerbil17
Muğla/Muğla11, 117
Multiepitop recombinant peptit antijeni/Multiepitope recombinant peptide antigen201
Musca/Musca211
Nematoda/Nematoda17
Neospora caninum/Neospora caninum108
Nörobilim/Neuroscience49
Nöropsikoloji/Neuropsychology49
Obezite/Obesity165
Oğuzlar/Oğuzlar108
Opisthorchiasis/Opisthorchiasis230
Oral skuamöz hücreli karsinom/Oral squamous cell carcinoma160
Pandemi/Pandemic190
Parazit/Parasite56, 128, 220
Parazit/Parasites39, 113
PCR/PCR211
Phthiraptera/Phthiraptera157
Phthiriasis palpebrarum/Phthiriasis palpebrarum80
Plasmodium falciparum/Plasmodium falciparum153, 216
Prevalans/Prevalence11, 128
Promastigote/Promastigot88
Prosopis/Prosopis1
Proteomiks/Proteomics83
PZR/PCR28, 195
Risk faktörleri/Risk factors223
Sabin-Feldman dye test/Sabin-Feldman dye test181
Salgın/Outbreak190
Santral sinir sistemi/Central nervous system49
Sarcophaga sp./Sarcophaga sp.160
Sarcoptes scabiei/Sarcoptes scabiei133
Seroloji/Serology171
Serolojik tanı/Serodiagnosis201
Seroprevalans/Seroprevalance176
Seroprevalens/Seroprevalence223
Sivas/Sivas137
Sığır/Cattle108
Sıtma/Malaria153, 216
Skabiyez/Scabies190
Spiroplasma/Spiroplasma211
Sülük tedavisi/Leech therapy149
Tavşan/Hare171
Tedavi/Treatment227
Tekirdağ/Tekirdağ137
Toxoplasma gondii ELISA/Toxoplasma gondii ELISA181
Toxoplasma gondii/Toxoplasma gondii34, 49, 171, 176, 181, 223
Toxoplasmosis/Toxoplasmosis34
Trikrom/Trichrome195
Türkiye/Turkey56, 95, 157, 165, 207
Uçucu yağ/Essential oil101
Uyuz/Scabies133
Vazelin/Vaseline80
Vulpes vulpes/Vulpes vulpes157
Wolbachia/Wolbachia211
Yaban domuzu/Wild boar28
Yezd/Yazd45
Zoonoz/Zoonotic171