Özgün Araştırma

2005-2008 Yılları Arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuarı’na Başvuran Hastalarda Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

  • Ozan YAMAN
  • Süleyman YAZAR
  • Hanife ÖZCAN
  • Ülfet ÇETİNKAYA
  • Niğmet GÖZKENÇ
  • Serpil ATEŞ
  • İzzet ŞAHİN

Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):266-270

Çalışmamızda Ocak 2005 – Haziran 2008 tarihleri arasında laboratuarımıza başvuran 28.911 kişiden alınan dışkı örneklerinden nativ-lugol ve flotasyon/sedimantasyon yöntemleri ile hazırlanan preparatlar ve anal bant örneği alınabilen 7.164 kişinin anal bant preparatları incelenmiştir. Hastaların 6.975 (%24,13)’inde bağırsak paraziti saptanmıştır. Parazit saptanan hastaların %52,90’ının kadın, %47,10’unun ise erkek olduğu görülmüştür. En sık saptanan bağırsak parazitleri sırasıyla; Blastocystis hominis 5.701 (%19,72), Entamoeba coli 910 (%3,15), Giardia intestinalis 568 (%1,96), Endolimax nana 363 (%1,26), Entamoeba hartmanni 357 (%1,23), Entamoeba histolytica/dispar 253 (%0,87), Chilomastix mesnilii 92(%0,32), Enterobius vermicularis 58 (%0,20), Iodamoeba butschlii 40 (%0,14), Taenia sp. 35 (%0,12), Ascaris lumbricoides 34 (%0,12), Hymenolepis nana 17 (%0,06) olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Kayseri