Özgün Araştırma

2002 Yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Laboratuvarına Toxoplasmosis Araştırılması Amacıyla Başvuran Olguların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

  • Senem YAMAN
  • Hatice ERTABAKLAR
  • Alper KAPDAĞLI
  • Sema ERTUĞ

Gönderim Tarihi: 14.11.2003 Kabul Tarihi: 28.01.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):1-4

Bu çalışmada 2002 yılı içerisinde Adnan Menderes Üniversitesi Parazitoloji laboratuvarına başvuran 431 (%89) kadın, 52 (%11) erkek olmak üzere toplam 483 toxoplasmosis şüpheli olgu retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Olguların tamamında Dolaylı ELISA (ELISA) yöntemi ile Toxoplasma gondii’ye özgü IgG ve IgM antikorları ve 263’ünde IFA yöntemi ile IgG antikorları araştırılmıştır. ELISA yöntemi ile 483 olgunun 144 (%30)’ünde ≥1/256 sulandırımda, IFA yöntemi ile 263 olgunun 79 (%30)’unda ≥1/16 sulandırımda Toxoplasma’ya özgü IgG antikorları saptanmıştır. Olguların 18 (%2.6)’sında ELISA yöntemi ile Toxoplasma’ya özgü IgM antikorları ≥1/64 sulandırımda tespit edilmiştir. Bu 18 olgunun birinde yakalama ELISA (Toxonostika IgM) ticari kiti ile Toxoplasma’ya özgü IgM antikoru saptanmıştır. Bulgularımızın Aydın ilindeki toxoplasmosis seroprevelansı ile ilgili ilk ön çalışma sonuçları olması nedeniyle önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, ELISA, IFA, Aydın