Özgün Araştırma

%1'lik Polivinilprolidon İyot (Pvp1) ve %2'lik Taurolidinin Abdominal Hidatidosis Üzerine Protoskolisidal Ajan Olarak Etkileri

  • Baki EKÇİ
  • Yeşim GÜROL
  • İsmail AYDIN
  • Fırat YALNIZ
  • Murat ÖZCAN
  • Kaan ZENGİN

Gönderim Tarihi: 09.12.2009 Kabul Tarihi: 03.09.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(3):152-155

Bu çalışmanın amacı ekinokok kistlerinin spontan veya travmatik olarak intraabdominal yırtılması sonucu olarak tanımlanan abdominal hidatik kist hastalığının önlenmesinde %1’lik polivinilprolidon‐iyot ( Betadin, PVP‐1) ve %2’lik Taurolidin’in etkisini araştırmaktır. Çalışma hiçbir ajana maruz kalmayan, 2 ve 5 dakika %1’lik PVP’ye; 2 ve 5 dakika %2’lik Taurolidin’e maruz kalan gruplar olarak beş gruba ayrılmış 50 rasgele seçilmiş farede yapılmıştır. In vitro eozin boya ile boyanmasına ve in vivo abdominal hidatidosise göre PVP‐I’in skolisidal etkiye sahip olduğu ve Taurolidinin etkisi olmadığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Abdominal hidatik kist, polivinilprolidon‐iyot (PVP‐I) , Taurolidin, skolisidal etki