Özgün Araştırma

16 Aylık Bir Bebekte Kala-Azar ve Salmonellozis Birlikteliği mi? Kala-Azar’da Yanlış Pozitif Widal Reaksiyonu mu?

  • Ertan KAYSERİLİ
  • Murat HIZARCIOĞLU
  • Pamir GÜLEZ
  • Hurşit APA
  • Sanem KESKİN

Gönderim Tarihi: 28.03.2005 Kabul Tarihi: 27.05.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(3):141-144

16 aylık bir bebek düşmeyen ateş, hepatosplenomegali, anemi ve lökopeni nedeniyle hastanemize sevk edildi. Olgunun öncelikle Kala-azar olduğu düşünüldü ancak kemik iliği aspirasyon materyalinde Leishmania amastigotlarına rastlanmadı. Bu sırada Salmonella grup aglutinasyonu sonucunun tifo-O 1/320 dilusyonda pozitif gelmesi üzerine, salmonellozis tanısı konarak meropenem tedavisi başlandı. Antibiyoterapinin dördüncü gününde ateş yükseklikleri kontrol altına alındı, ancak klinik ve laboratuar bulgularında beklenen düzelme olmadı ve izlemde ateş yükseklikleri tekrarladı. Ancak bu sırada hayati tehlikenin anlatılmasına rağmen, hasta ailesi tarafından hastaneden çıkartıldı. Yaklaşık bir hafta sonra aynı şikayetlerle tekrar başvurusu üzerine yatırılan olgunun bu kez pansitopenisi derinleşmiş ve hepatosplenomegalisinde artış olmuştu. Yeniden gözden geçirilen olgunun Kala-Azar yönünden tekrar değerlendirilmesi gerektiği düşünüldü. İndirekt Fluoresan Antikor Testi (IFAT)’nin 1/1024 oranında pozitif olarak saptanması nedeniyle tekrarlanan kemik iliği aspirasyon materyalinde Leishmania amastigotları görüldü. Uygulanan meglumin antimonat tedavisi ile klinik ve laboratuar bulgularında hızlı bir düzelme sağlandı. Olgu salmonellozis ile Kala-azar birlikteliği ve Kala-azar’da yanlış pozitif Widal reaksiyonu açılarından değerlendirilerek tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Salmonellozis, Kala-azar, ko-enfeksiyon, Widal reaksiyonu