Özgün Araştırma

Uyuzlu Hastaya Yaklaşım
 • Ayşegül YOLASIĞMAZ ÜNVER
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 78-83
Uyuz Ön Tanılı Hastalarda Sarcoptes scabiei Yaygınlığının Araştırılması
 • Ahmet Yücel
 • Mustafa Yılmaz
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 133-136 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.6874 PMID:34103291
Sarcoptes scabiei (Acari: Sarcoptidae), Uyuzunun Scientometrik Değerlendirmesi: Uyuz Üzerine Küresel Akademik Çıktının Son Kırk Yılı
 • Kosta Y Mumcuoğlu
 • Engin Şenel
 • Ayşegül Taylan Özkan
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 171-178 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.51423 PMID:37724367
Skabiyes Tedavisinde Yardımcı Bir Ajan: Skabiyes Hastalarından Alınan Sarkoptes scabiei Paraziti Üzerinde Permetrin ve Çay Ağacı Yağının İn vitro Öldürme Aktivitesi
 • Aslan Yürekli
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 334-338 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.29494 PMID:36444410

Olgu Sunumu

A Case Report of Real-Time in vivo Demonstration of Sarcoptes scabiei
 • Mehmet Salih Gürel
 • Aslı Vefa Turgut Erdemir
 • Burak Tekin
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 229-232 DOI: 10.5152/tpd.2017.5408

Video Makale

Dünya’daki İlk Gün: Sarcoptes Scabiei Parazitinin Yumurtadan Çıkma Anı
 • Aslan Yürekli
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 329-329 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.24085.video PMID:34889203

Dergi Arşivi

Makale Araçları