Özgün Araştırma

Sudan’da Yetişen Bazı Bitkilerin Anti-kutanöz Leishmaniasis Aktivitesinin in vitro Olarak Değerlendirilmesi
 • Fatima, A. KHALID
 • Nazar, M. ABDALLA
 • Husam Eldin O. MOHOMED
 • Abdalla M. TOUM
 • Mubark M. A. MAGZOUB
 • M. Siddig ALİ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 3-6
Radyofrekans Termal Ablasyon Yönteminin Karaciğer Hidatik Kistlerinin Tedavisinde Kullanımı: Ex vivo Koyun Çalışması
 • Bekir Sarıcık
 • Adil Kartal
 • Hasan Esen
 • Mehmet Emin Demircili
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 10-15 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.5461 PMID:30938125
Pentavalent Antimonial Bileşiklere Dirençli Vahşi Leishmania İzolatlarının Leishmaniasis Tedavisinde Kullanılan İlaçlara Karşı in vitro Dirençlerinin Karşılaştırılması
 • Ahmet Özbilgin
 • İbrahim Çavuş
 • Tuğba Kaya
 • Ahmet Yıldırım
 • Mehmet Harman
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 12-16 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6661 PMID:32212583
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Leishmaniasis Tanı ve Tedavi Merkezine Başvuran Kutanöz Leishmaniasis Olgularının Değerlendirilmesi
 • Selma Korkmaz
 • Orhan Özgöztaşı
 • Nuriye Kayıran
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 13-16 DOI: 10.5152/tpd.2015.3741
Praziquantel Enjeksiyonluk Çözeltinin Kedi ve Köpek Sestodlarına Etkisi
 • Erkut TÜZER
 • Zahide BİLGİN
 • Kerem ÖTER
 • Süleyman ERÇİN
 • Recep TINAR
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 17-20
Doğal Enfekte Mongolian Gerbillerde (Meriones unguiculatus) Dentostomella translucida Tedavisinde Oral Olarak Uygulanan Antelmintik Seçeneklerinin Değerlendirilmesi
 • Süleyman Aypak
 • Cavit Kum
 • Metin Pekağırbaş
 • Adnan Ayan
 • Tülin Karagenç
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 17-21 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6989 PMID:33685063
Demodektik Blefaritli Olguların Tanısı ve Tedavisi
 • Tonay INCEBOZ
 • Aylin YAMAN
 • Leyla OVER
 • Arif Taylan OZTURK
 • Çiler AKISU
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 32-36
Kistik Ekinokokkozisin Cerrahi Tedavisinde Kullanılan Farklı Yöntemlerin Kist Boşluğunun Kapanmasına Etkisi
 • Barış Sevinç
 • Ömer Karahan
 • Gürcan Şimşek
 • Süleyman Bakdık
 • Nergis Aksoy
 • Seçil Soydan
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 63-66 DOI: 10.5152/tpd.2016.4623
Oküler Toxoplasmosis: Olgu Sunumu
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Sema DÜNDAR
 • Turgay AKTUNÇ
 • Sema ERTUĞ
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 73-75
Hidatik Kistin Perkütan Tedavisinde Alternatif Metod: PAI Tekniği
 • Burhan Özdil
 • Can Keçe
 • Ömer Vedat Ünalp
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 77-81 DOI: 10.5152/tpd.2016.4264
Üçüncü Basamak Sağlık Merkezi Olarak Son Üç Yılda Karşılaşılan Skabiyez Olgularının Epidemiyolojik Değerlendirilmesi
 • Çağrı Turan
 • Nurcan Metin
 • Zeynep Utlu
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 77-82 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6796 PMID:32482039
Uyuzlu Hastaya Yaklaşım
 • Ayşegül YOLASIĞMAZ ÜNVER
 • Nevin TURGAY
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 78-83
Pediculosis capitis Tedavisinde Başarısız Olan Ailelerin Deneyimledikleri Güçlükler: Annelerin Perspektifinden
 • Özlem Özkan
 • Aysun Şikar-Aktürk
 • Kader Mert
 • Nilgün Bilen
 • Kosta Y. Mumcuoğlu
Turkiye Parazitol Derg 2012; 36: 82-86 DOI: 10.5152/tpd.2012.20
Sıçanlarda Trichinella spiralis Farklı Aşamaları Karşı Dormectin, Ivermectin ve Levamizol Terapötik Etkinliği
 • Gamal A. Soliman
 • Eman S. Taher
 • Maha A. Mahmoud
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 86-91 DOI: 10.5152/tpd.2011.22
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Dihidroartemisinin-Piperaquine Kombinasyonu ile Sıtma Tedavisinin Etkinliğinin Gözlenmesi
 • Lambok Siahaan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 102-107 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.54264 PMID:35604186
Devekuşlarının Paraziter Hastalıkları ve Tedavileri
 • Mehmet YAMAN
 • Ramazan DURGUT
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 103-109
Tedaviye Dirençli Kronik Blefaritli Olgularda Demodex Paraziti Varlığının Araştırılması
 • Cafer Tanrıverdi
 • Göktuğ Demirci
 • Özlem Balcı
 • Mahmut Odabaşı
 • Mustafa Özsütçü
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 130-133 DOI: 10.5152/tpd.2018.5462
Alerjik Hastalıklar ve Parazitoz
 • Fadile YILDIZ ZEYREK
 • C. Dost ZEYREK
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 135-140
Sarımsak (Allium sativum) ve Geleneksel Tedavide Kullanımı
 • Erol AYAZ
 • Hüseyin Can ALPSOY
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 145-149
Afganistan’da Bir Devlet Hastanesinde Tedavi Olan Kist Hidatik Hastalarıyla Aynı Yaşam Alanını Paylaşan Bireylerde Radyolojik ve Serolojik Tarama Sonuçları
 • Mohammad Maroof Eilbigi
 • Kemal Macit Hisar
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 149-152 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6325 PMID:32928722
Tanısal İkilem: Hidatik Hastalıklı 11 Olgunun Analizi
 • Ufuk Çobanoğlu
 • Fuat Sayır
 • Duygu Mergan
Turkiye Parazitol Derg 2011; 35: 164-168 DOI: 10.5152/tpd.2011.41
Rose Bengal Kullanılarak Sonodinamik Tedavinin Leishmania tropica Promastigotları Üzerindeki Etkisinin in vitro Değerlendirmesi
 • Serçin Özlem Çalışkan
 • Cem Aslan
 • Ömer Furkan Duran
 • İlayda Kaya
 • Hüsne Özen
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 172-179 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.40412 PMID:36094116
Meglümin Antimoniat Tedavisine Dirençli Dört Kutanöz Leishmaniosis Olgusu
 • Erdal Polat
 • Zekayi Kutlubay
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 177-180 DOI: 10.5152/tpd.2014.3410
Bir At Çiftliğinde Bovicola (Damalinia) equi (Linnaeus, 1758) Enfestasyonu ve Tedavisi
 • Ender GÜLEĞEN
 • Veli Y. ÇIRAK
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 183-184
Çocuklarda Tanıdan Tedaviye Hidatik Hastalığı: On Yıllık Tek Merkez Deneyimi
 • Ayşegül Elvan Tüz
 • Yıldız Ekemen Keleş
 • Aslıhan Şahin
 • Gülnihan Üstündağ
 • Selin Taşar
 • Eda Karadağ Öncel
 • Ahu Kara Aksay
 • Mustafa Onur Öztan
 • Gökhan Köylüoğlu
 • Ahmet Ergin Çapar
 • Dilek Yılmaz Çiftdoğan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 189-194 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.69885 PMID:36094119
Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Polikliniklerine Başvuran Kistik Ekinokokkozis Tanılı Hastaların Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
 • Neriman Mor
 • Tülay Diken Allahverdi
 • Ertuğrul Allahverdi
 • Ümit Yener Tekdoğan
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 196-201 DOI: 10.5152/tpd.2018.5137
Kist Hidatik Hastalığı Nedeniyle Takip ve Tedavi Edilen 170 Olgunun İrdelenmesi: Çok Merkezli Bir Çalışma
 • Sinem Akkaya Işık
 • Derya Seyman
 • Esra Zerdali
 • Saliha Ayan
 • Deniz Kakaliçoğlu
 • Tunahan Ayaz
 • Esra Canbolat Ünlü
 • Rıza Aytaç Çetinkaya
 • Ercan Yenilmez
 • Levent Görenek
 • Şükran Köse
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 197-202 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6737 PMID:33269559
Danaların Linognathus vituli ve Bovicola bovis Enfestasyonlarının Cypermethrin ile Tedavisi
 • Semra OKURSOY
 • Mustafa Necati MUZ
 • M. Melih SELVER
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 212-214
Develerin Helmint Enfeksiyonları
 • Süleyman AYPAK
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 225-228
Karaciger Kist Hidatigi Tedavisinde Albendazol Kullanan Hastalarda Kardes Kromatid Degisimi (KKD) Çalismasi
 • Nuray ALTINTAS
 • Seda ÖRENAY
 • Mustafa ASÇI
 • Enver REYHAN
 • Meral TÜRK
 • Aysegül YOLASIGMAZ
 • Nazmiye ALTINTAS
Turkiye Parazitol Derg 2005; 29: 235-237
Dört Tavşanda Psoroptes cuniculi Enfestasyonu ve İvermektin ile Tedavisi
 • Handan Hilal ARSLAN
 • Mustafa AÇICI
 • Şinasi UMUR
 • Murat HÖKELEK
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 244-246
Türkiye'den Visseral Leishmaniasisli 13 Çocuk Vaka: Tedavi Deneyimi
 • Ebru ARIK YILMAZ
 • Gönül TANIR
 • Nilden TUYGUN
 • Aysegul TAYLAN ÖZKAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 259-262
Blastocystis hominis İnfeksiyonunda Trimethoprim- Sülfametoksazolün Etkisi
 • Sema ERTUĞ
 • Turhan DOST
 • Hatice ERTABAKLAR
 • Berna GÜLTEKİN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 270-272
Piyasada Bulunan İnsektisit ve Dimetikon Bazlı Baş Biti Ürünlerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması: in vitro Denemeler
 • İ. Cüneyt Balcıoğlu
 • Mehmet Karakuş
 • Suha K. Arserim
 • M. Emin Limoncu
 • Seray Töz
 • Serkan Baştemur
 • Koray Öncel
 • Yusuf Özbel
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 305-309 DOI: 10.5152/tpd.2015.4652
Skabiyes Tedavisinde Yardımcı Bir Ajan: Skabiyes Hastalarından Alınan Sarkoptes scabiei Paraziti Üzerinde Permetrin ve Çay Ağacı Yağının İn vitro Öldürme Aktivitesi
 • Aslan Yürekli
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 334-338 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.29494 PMID:36444410

Olgu Sunumu

Hipereosinofili ile Başvuran Bir Pediatrik Olgu: Viseral Larva Migrans
 • Çiğdem Ecevit
 • Özlem Bağ
 • Canan Vergin
 • Aysel Öztürk
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 58-60 DOI: 10.5152/tpd.2013.15
Falsiparum Sıtmalı Bir Vakada Oral Artemisin-Lümefantrin Tedavi Başarısızlığının Yönetimi
 • Asım Ülçay
 • Gökhan Karaahmetoğlu
 • Vedat Turhan
 • Hakan Erdem
 • Ali Acar
 • Oral Öncül
 • Levent Görenek
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 61-67 DOI: 10.5152/tpd.2014.3169
Sistemik Lipozomal Amfoterisin B Tedavisine Cevap Veren Kutanöz Leishmaniasis Olgusu
 • Yavuz Yeşilova
 • Enver Turan
 • Hacer Altın Sürücü
 • Mustafa Aksoy
 • Ahmet Özbilgin
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 63-65 DOI: 10.5152/tpd.2015.3761
Tek Tıp, Tek Sağlık Konseptine Katkı: Demodicosisli Bir Köpek
 • Ayşen BEYAZIT
 • Tonay İNCEBOZ
 • Leyla ÖVER
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 68-71
Kronik Ürtikere Neden Olan ve Uzatılmış Albendazol Kullanımı ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Edilen Rekürren Toxocariasis Olgusu
 • Ergenekon Karagöz
 • Mehmet Burak Selek
 • Ersin Aydın
 • Mustafa Hatipoğlu
 • Vedat Turhan
 • Ali Acar
 • Oral Öncül
 • Levent Görenek
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 83-85 DOI: 10.5152/tpd.2015.3285
Tropikal Olmayan Bölgelerde Uzun Süre Antibiyotik Tedavisine Cevap Vermeyen Fronkül: Gözden Kaçırılmaması Gereken Bir Tanı; Fronküler Kutanöz Miyazis
 • Hatice Uce Özkol
 • Ömer Çalka
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 138-140 DOI: 10.5152/tpd.2014.3288
Behçet Hastasında Strongyloides stercoralis Hiperenfeksiyon Sendromu
 • İnsu Yılmaz
 • Banu Çağlar
 • Bengü Nisa Akay
 • Gamze Alkız
 • Ayşe Boyvat
 • Aynur Akyol
Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 139-142 DOI: 10.5152/tpd.2013.30
Hirudoterapiye Bağlı Liken Planus
 • Munise Daye
 • Begüm Işık
 • Fahriye Kılınç
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 149-152 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7066 PMID:34103294
Türkiye’de İmport Sıtma: Plasmodium falciparum / Plasmodium vivax Miks Enfeksiyonunda Tanının Tedavideki Önemi
 • Özlem Tünger
 • Akide Çakmak
 • Ahmet Özbilgin
 • Varol Tunalı
 • Çiğdem Banu Çetin
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 164-167 DOI: 10.5152/tpd.2018.5733
Karaciğer Kist Hidatiğinde Postoperatif Hipernatremi: Bir Olgu Sunumu
 • Ufuk ÇOBANOĞLU
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 167-170
Serbest Dolaşan İki Genç Kedide Cytauxzoon sp. Enfeksiyonu: Klinikopatolojik Bulgular, Tedavi ve Takip
 • Erika Carli
 • Michele Trotta
 • Eliana Bianchi
 • Tommaso Furlanello
 • Marco Caldin
 • Mario Pietrobelli
 • Laia Solano Gallego
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 185-189 DOI: 10.5152/tpd.2014.3540
Orofarengeal Sülük İnfestasyonu ve Tedavi Seçenekleri
 • Fatih OĞHAN
 • Ali GÜVEY
 • Mahmut ÖZKİRİŞ
 • Erim GÜLCAN
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 200-202 DOI: 10.5152/tpd.2010.14
Plasmodium falciparum Sıtması Tedavisi Esnasında Gelişen TRALI Sendromu Vakası
 • Hülya Çaşkurlu
 • Rahman Nurmuhammedov
 • Zarni Htway
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 205-207 DOI: 10.5152/tpd.2016.4149
Tedaviye Direçli Şalazyon ve Folikülit ile ilişkili Demodex spp. Enfestasyonu
 • Ulviye Güvendi Akçınar
 • Emine Ünal
 • Metin Akpınar
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 208-210 DOI: 10.5152/tpd.2016.4869
Türkiye’de Bir Kobay (Cavia porcellus)’da Chirodiscoides caviae Enfestasyonu ve Fipronil ile Tedavisi
 • Meral Aydenizöz
 • Sami Gökpınar
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 216-218 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.6338 PMID:31865660
Mukozal Tutulumlu Kutanöz Leishmaniasis
 • Mehmet Çabalak
 • Gülnaz Çulha
 • Tayibe Bal
 • Tuğba Kaya
 • Ebru Çelik
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 227-229 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2021.21931 PMID:34346882
Larva Debridman Tedavisi İçin Gelen Bir Hastada Görülen Miyaz Olgusu
 • Erdal Polat
 • Hülya Ağgez
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 229-232 DOI: 10.5152/tpd.2018.5846
Atovaquone-Proguanil ile Tedavi Edilen Rekrudesens Plasmodium falciparum Sıtması: Olgu Sunumu
 • Ayşe Kaman
 • Gönül Tanır
 • Bilge Akkaya
 • Gülsüm İclal Bayhan
 • Zeynep Gökçe Gayretli Aydın
 • Türkan Aydın Teke
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 233-236 DOI: 10.5152/tpd.2018.5818
Karaciğer ve Akciğer Kistik Ekinokokkoz Nedeni ile Tedavisi Tamamlanan Hastada Spinal Bölgede Görülen Nüks: Nadir Bir Pediyatrik Spinal Kistik Ekinokokkoz Olgusu
 • Fatma Kılınç
 • Ümmühan Çay
 • Özlem Özgür Gündeşlioğlu
 • Derya Alabaz
 • Kadir Oktay
 • Umur Anıl Pehlivan
Turkiye Parazitol Derg 2022; 46: 246-248 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2022.63634 PMID:36094129

Derleme

Mikrobiota: Sağlıkta ve Hastalıkta, Doğumdan Ölüme
 • Salih Kuk
 • Yunus Uyar
 • Serkan Karaca
 • Süleyman Yazar
Turkiye Parazitol Derg 2016; 40: 97-106 DOI: 10.5152/tpd.2016.4789
Keneler ve Kenelerin Taşıdığı Bazı Önemli Hastalıklar
 • Aycan Nuriye GAZYAĞCI
 • Meral AYDENİZÖZ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 131-136
Göze Yerleşen Protozoon ve Artropodlar
 • Sami GÖKPINAR
 • Meral AYDENİZÖZ
Turkiye Parazitol Derg 2010; 34: 137-144
Rhinosporidium seeberi: Mantar mı, Parazit mi?
 • Seray Töz
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 258-260 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.7221 PMID:33269573
Süpüratif Kronik Yaraların Maggot Debridman Tedavisi
 • Kosta Y. MUMCUOĞLU
 • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
Turkiye Parazitol Derg 2009; 33: 307-315

Özgün Araştırma

Olgu Sunumu: Kala-azar’ın Amphotericin B Lipid Komplex (Abelcet®) ile Tedavisi
 • Şükran KÖSE
 • Seray ÖZENSOY TÖZ
 • İ. Cüneyt BALCIOĞLU
 • Ali OLUT
 • Metin KORKMAZ
 • Yusuf ÖZBEL
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 126-128
Sudan’da Yetişen Bazı Bitkilerle (neem, garad, sarmısak) Kutanöz Leishmaniasisin Tedavisi
 • Fatima A. KHALID
 • Nazar M. ABDALLA
 • Husam Eldin O. MOHOMED
 • Abdalla M. TOUM
 • Mubark M. A. MAGZOUB
 • M. Siddig ALI
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 129-132
Afyon’da İlköğretim Okullarında Pediculus capitis Yaygınlığı ve Permetrin ile Tedavisi
 • Zafer ÇETİNKAYA
 • Mustafa ALTINDİŞ
 • Mustafa KULAÇ
 • Şemsettin KARACA
 • Meltem PİYADE
Turkiye Parazitol Derg 2004; 28: 205-209

Editöre Mektup

Kutanöz Leishmaniasis Tedavisi Sırasında Oluşan Klinik Alevlenmeler: İd Reaksiyonu mu?
 • Yavuz Yeşilova
 • Ahmet Özbilgin
 • Enver Turan
 • Hacer Altın Sürücü
 • Mustafa Aksoy
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 281-282 DOI: 10.5152/tpd.2014.3829

Dergi Arşivi

Makale Araçları