Özgün Araştırma

Radyofrekans Termal Ablasyon Yönteminin Karaciğer Hidatik Kistlerinin Tedavisinde Kullanımı: Ex vivo Koyun Çalışması
 • Bekir Sarıcık
 • Adil Kartal
 • Hasan Esen
 • Mehmet Emin Demircili
Turkiye Parazitol Derg 2019; 43: 10-15 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2019.5461 PMID:30938125
İran Merkez Bölgesinde Kutanöz Leishmaniasis’in Frekans Dağılımı
 • Jamshid Ayatollahi
 • Zahra Aghaee
 • Aliakbar Tajfiruzeh
 • Seyed Hossein Shahcheraghi
Turkiye Parazitol Derg 2021; 45: 45-48 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6808 PMID:33685068
İntestinal Parazit Sıklıklarında Değişim Eğiliminin İzlenmesi; 2018 ve 2022 Yılı Verileri
 • Orçun Zorbozan
 • Nevin Turgay
Turkiye Parazitol Derg 2023; 47: 59-63 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2023.66376 PMID:36872488
Cep Telefonu Radyasyonu: Protoskolisidal Olarak Etkisi
 • Homa Soleimani
 • Reza Hajihossein
 • Zahra Eslamirad
Turkiye Parazitol Derg 2020; 44: 203-206 DOI: 10.4274/tpd.galenos.2020.6722 PMID:33269560

Dergi Arşivi

Makale Araçları