Özgün Araştırma

Toxoplasma gondii DNA Aşısı Adayı SAG1 Geninin Klonlanması

10.5152/tpd.2015.3760

  • Hüsniye Lalek
  • Esra Gürbüz
  • Serkan Karaca
  • Süleyman Yazar
  • Salih Kuk

Gönderim Tarihi: 26.07.2014 Kabul Tarihi: 13.08.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(4):255-259

Amaç:

Toxoplasma gondii tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen bir parazittir. Mortaliteye de sebep olabilen bu parazit, gebelerden bebeklere geçişi sebebiyle oldukça önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülmektedir. Toxoplasmosise karşı henüz efektif bir aşı geliştirilememiştir. SAG1 proteini parazitin hem bradizoit hem de takizoit dönemlerinde salgılanan, hastalığın patogenezinde önemi olan bir proteindir. Bu çalışmada DNA aşısı adayları arasında yer alan SAG1 geninin klonlanması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada, T. gondii takizoitlerinden genomik DNA izolasyonu, SAG1 genini hedef alan primerler kullanılarak PCR ile SAG1 geni çoğaltılması, SAG1 geninin pJET1.2 vektörüne klonlanması, rekombinant plazmidin kompetan E. coli hücrelerine transformasyonu yapılmıştır. Rekombinant plazmidin varlığı PCR tarama ile doğrulanmıştır. Pozitif kolonilerdeki rekombinant plazmitler saflaştırıldıktan sonra klonlama; PCR, restriksiyon enzim kesimleri ve DNA dizi analizi yöntemleri ile doğrulanmıştır.

Bulgular:

SAG1 genine spesifik primerler kullanılarak yapılan PCR sonrasında 1010 baz çiftlik PCR ürünü görüntülendi. E. coli kompetan hücrelerine transforme edilen rekombinant plazmid PCR-tarama ile gösterildi. Rekombinant plazmidin klonlanan geni içerdiği PCR ile gösterildi. DNA dizi analizi yapılarak, klonlanan genin DNA dizisi elde edildi.

Sonuç:

Toxoplasmosise karşı umut verici DNA aşı adaylarından olan ve T. gondii takizoitlerinden izole edilen SAG1 geni klonlanmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 255-9)

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Toxoplasmosis, SAG1 Geni, DNA Aşısı, Klonlama