Olgu Sunumu

Sinistral Portal Hipertansiyona Neden Olan Pankreas Kist Hidatiği

10.5152/tpd.2017.4899

  • Tolga Canbak
  • Aylin Acar
  • Ali Ediz Kıvanç
  • Fatih Başak
  • Fatma Kulalı
  • Gürhan Baş

Gönderim Tarihi: 14.05.2016 Kabul Tarihi: 07.11.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(4):226-228

Kist hidatik, Echinococcus granulosus nedeni ile olmaktadır. En sık karaciğer ve akciğerde yerleşim göstermektedir. Pankreatik kist hidatik endemik bölgelerde dahi oldukça nadir görülmektedir. Sinistral portal hipertansiyon, splenik venin oklüzyonu ile ortaya çıkmaktadır. Nadir görülen bir durumdur. Yirmi altı yaşında erkek hasta, karın ağrısı nedeniyle başvurdu. Özgeçmişinde 15 yıl önce akciğer kist hidatik nedeniyle operasyon öyküsü mevcuttu. Fizik muayenede, sol torakotomi skarı mevcuttu. Laboratuar inceleme normaldi. Tüm abdomen ultrasonografide 96x69 mm lobule konturlu, düzgün sınırlı, kalın septasyonlar içeren kistik lezyon saptandı. Abdominal magnetik rezonans incelemede sinistral portal hipertansiyona neden olan splenik arter ve vene bası yapan pankreas korpus ve kuyruk kesiminde, içinde septasyonlar içeren 100x76 mm düzgün sınırlı kistik lezyon mevcuttu, sol gastroepiploik vende dilatasyon saptandı. Hasta operasyona alındı. Kistotomi yapıldı. Postoperatif takiplerinde pankreatik fistül gelişti. Hasta postoperatif 20. gününde ek komplikasyon gelişmeden taburcu edildi. Takip süresi 7 ayda komplikasyon gelişmedi. Tedavide, konservatif yaklaşımdan daha çok cerrahi düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: Echinococcus granulosus, kist hidatik, pankreas