Özgün Araştırma

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine Bir Yılda Başvuran Toksoplasmosis Şüpheli Hastaların ELISA Yöntemiyle Taranması

  • Meral TÜRK
  • Serdar GÜNGÖR
  • Deniz BAYRAM
  • Nurdan BİLGİN
  • Hakan ER
  • Nükhet KURULTAY
  • Metin TÜRKER

Gönderim Tarihi: 10.12.2003 Kabul Tarihi: 10.03.2004 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(2):80-82

Bu çalışmada, Aralık 2001 - Aralık 2002 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen toplam 1270 toksoplasmosis şüpheli hasta serumunda anti- Toxoplasma gondii antikorlarının varlığı araştırılmıştır. Gönderilen kan örneklerinde anti- Toxoplasma gondii IgG ve IgM sınıfı antikorlar ELISA (Access- Ticari Makro ELISA kiti) yöntemi ile çalışılmıştır. 1270 hastanın 1079’u (%84.97) kadın, 191’i (%15.03) ise erkek idi. Hastaların 552‘sinde (%43.46) IgG seropozitifliği, 61’inde (%4.80) ise IgM seropozitifliği 18 (%1.41)’inde IgG ve IgM seropozitifliği saptanmıştır. Ticari kitin değerlendirme kriterlerine göre hasta serumlarından 14 IgG, 28 IgM sonuçları ara değer olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Toxoplasmosis, makroELISA