Özgün Araştırma

Haemonchus contortus’un Kontrolünde Yeni Bir Yöntem: FAMACHA©

  • Melih SELVER

Gönderim Tarihi: 26.08.2005 Kabul Tarihi: 10.02.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):46-49

FAMACHA©, özellikle tropik ve subtropik bölgelerdeki koyun ve keçilerde, anemiye yol açan Haemonchus contortus’a karşı geliştirilmiş bir yöntemdir. Temel prensibi, göz mukoz membranlarında anemiye bağlı renk değişimlerinin belirlenmesidir. FAMACHA© Anemi Rehberi (FAR)’ne göre; hayvanların göz mukoz membranları renk değişiklikleri açısından 2-3 hafta arayla incelenir. Böylece H. contortus’tan etkilenen hayvanlarda pratik tanı sağlanır ve sadece kriterlere uyanlar tedavi edilir. Gereksiz tedavinin önlenmesiyle, ilaçlara dirençli olabilecek H. contortus suşları oluşmaz. Bu yöntem etkin bir Trichostrongylidae kontrol programıyla birlikte uygulanır ise başarılı olur. FAMACHA©, Türkiye’de H. contortus problemlerinin olduğu, özellikle ılıman ve yağışlı bölgelerde denenebilir. Ayrıca bu yöntem, anemiye sebep olan diğer paraziter enfeksiyonlar için de uyarlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Haemonchus contortus, FAMACHA©, koyun, keçi