Editörden

Editörden

  • Yusuf Özbel

Turkiye Parazitol Derg 2020;44(4):0-0

2020 yılının son sayısını da “Koronavirüsün” sebep olduğu COVID-19 hastalığına bağlı olgu sayılarının gittikçe arttığı, küresel ve ulusal boyutta yürütülen mücadelenin halen devam ettiği, kalabalıkları önlemek için yapılan kısıtlamalar ve dönüşümlü çalışma günlerinde çıkartıyoruz. Çok sayıda istek gelmesi nedeniyle dergimizin vizyonu gereği virüslerle ilgili makaleleri yayınlayamadığımızı buradan bir kez daha belirtmek isterim.

Bu sayımızı, 10 özgün araştırma makalesi, iki derleme ve dört olgu sunumu olmak üzere 16 makale ile çıkarmaktayız. Özgün araştırmalar arasında; protozoonlar, helmentler ve artropodlar ile ilgili tanı, tedavi, epidemiyoloji gibi farklı konuları ele alan makaleler bulunmaktadır.

Derleme makalelerimizin biri gözde yerleşen parazitleri genel bir bakışla ele almaktadır. Diğerinde ise parazit mi mantar mı olduğu tartışmalı olan ve sınıflandırmasına son zamanlarda karar verilen bir mikroorganizmadan
bahsedilmektedir.

Olgu sunumlarında ise ilginç bulacağınızı düşündüğümüz dört farklı konuda olguya detaylı olarak yer verilmiştir.

SCI/SCI-Expanded kapsamında olan dergilerde yapacağınız yayınlarda dergimizde yer alan makalelere atıf yapılmasının, dergimizin bu endekse başvuru/kabul sürecinde büyük önem taşıdığını yeniden belirtmek isterim. Bilim alanımızın en önemli unsurlarından ve bizleri güçlendiren araçlarından biri olan Türkiye Parazitoloji Dergisi’nin bu sayısının da bilimsel çalışmalarınıza ve birikimlerinize yararlı olmasını umuyorum.

Prof. Dr. Yusuf Özbel
Baş Editör