E-ISSN 2146-3077
Popüler Makaleler
Silopi’de Koyunlarda Toxoplasma gondii’nin Yaygınlığının İndirekt Floresans Antikor Testi (IFAT) ile Serolojik Olarak Belirlenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 1-4)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3329
2060 kez görüntülendi
Türkiye’de Cysticercus bovis ve Halk Sağlığı Yönünden Önemi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 41-47)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3244
2055 kez görüntülendi
Akut Apandisit ve Enterobiyaz ile Taeniyaz: Bir Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 58-60)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3174
1983 kez görüntülendi
İran’da Koyunlarda Cryptosporidium enfeksiyonu prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 22-25)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3224
1953 kez görüntülendi
Sol Lomber Bölgede Cilt Altı Yerleşimli Kist Hidatik: Olgu Sunumu
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 55-57)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3113
1945 kez görüntülendi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Parazitoloji Laboratuarına Başvuran Hastalarda Demodex sp.’nin Prevalansı
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 9-11)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3407
1930 kez görüntülendi
Falsiparum Sıtmalı Bir Vakada Oral Artemisin-Lümefantrin Tedavi Başarısızlığının Yönetimi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 61-67)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3169
1924 kez görüntülendi
Gluteal Bölgede İzole Kist Hidatik
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 51-54)
DOI: 10.5152/tpd.2014.2682
1912 kez görüntülendi
Kastamonu Civarında Dağılış Gösteren Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliid (Trematoda: Digenea) Larval Safhalarının Yaygınlığı
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 37-40)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3346
1900 kez görüntülendi
Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Anemiye Etkisi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 85-90)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3149
1887 kez görüntülendi
Erişkin Hastalarda Apandektomiye Neden Olan Apendiksin Parazit İnfeksiyonları
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 12-16)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3217
1884 kez görüntülendi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Obstetri Polikliniğine Müracaat Eden Gebelerde Anti-Toxoplasma gondii Antikorlarının Dağılımı ve Risk Faktörlerinin İrdelenmesi
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 76-80)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3355
1884 kez görüntülendi
İzmir’de Sosyo-ekonomik Olarak Farklı İki Okulda Baş Biti Yaygınlığının Araştırılması
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 32-36)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3447
1868 kez görüntülendi
Karaciğer Kelebeği Fasciola hepatica'dan Adenozin trifosfataz (ATPaz)’ın Kısmi Saflaştırılması ve Özellikleri
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 26-31)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3251
1861 kez görüntülendi
Yeni Doğan Kedi Yavrularında Phormia regina (Meigen) (Diptera: Calliphoridae) Larvalarının Neden Olduğu Aural, Anal ve Umbilikal Myiasis Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 71-75)
DOI: 10.5152/tpd..2014.3275
1844 kez görüntülendi
Primer Retroperitoneal Hidatik Kist
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 68-70)
DOI: 10.5152/tpd..2014.2897
1823 kez görüntülendi
Yurtdışı Seyahat İlişkili Amblyomma spp. Olgusu
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 48-50)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3228
1822 kez görüntülendi
Dış kaynaklı İki Relaps Plasmodium vivax Olgusu ve Proflakside Primakin
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 120-123)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3159
1812 kez görüntülendi
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde 25 Yıllık İntestinal Parazit Prevalansı: Retrospektif Bir Çalışma
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 97-101)
DOI: 10.5152/tpd.2014.3327
1772 kez görüntülendi
Fas'ta Kutanöz Leishmaniasis’in Güncel Durumu
(Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 5-8)
DOI: 10.5152/tpd.2014.1401
1762 kez görüntülendi
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018