E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Plasmodium falciparum İnfeksiyonu Sonrası Gelişen Bir Splenik İnfarkt
1 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 60-62
DOI: 10.5152/tpd.2015.3359
Anahtar Kelimeler: Plasmodium falciparum, sıtma, splenik infarkt
Özet

Ülkemizde genellikle Plasmodium vivax türü sıtma görülmektedir. Yurt dışı seyahat öyküsü olan hastalarda Plasmodium falciparum sıtmasına da rastlanmaktadır. 33 yaşında erkek hasta kontrol amaçlı hastanemize başvurdu. Hastamız bir ay önce P. falciparum sıtmasının endemik olduğu Angola’ya seyahat etmişti. Hastamıza İran’da sıtma tanısı konmuştu. Kinin, doksisiklin ve klindamisinle başarılı bir şekilde tedavi edilmişti. Herhangi bir şikâyeti olmayan hastamızda splenomegali ve splenik infarkt tespit edilmiş ve takiplerinde splenik infarktın küçüldüğü görülmüştür. Bu makalede nadir rastlanan bu komplikasyon sunulmuştur.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018