E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Kınkanatlı Larvalarına (Coleoptera: Cantharidae) Bağlı Sindirim Sistemi Enfestasyonu: Bir Olgu Sunumu
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye  
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Van, Türkiye  
3 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Van, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 278-280
DOI: 10.5152/tpd.2014.3548
Anahtar Kelimeler: Coleoptera larvası, sindirim sistemi, insan
Özet

Bu çalışma, bir çocuk hastada Coleoptera larvalarının neden olduğu sindirim sistemi enfestasyonunu rapor etmek amacıyla yapılmıştır. Hasta kusmuk ve dışkısından böcek larvası çıkması, karın ağrısı, kasıklarda ağrı, iştahsızlık, saç dökülmesi, aşırı temizlik davranışı, aşırı sinirlilik hali ve dikkat dağınıklığı şikâyetleri ile hastanemize başvurmuştur. Larvaların tipik olarak Coleoptera takımından Cantharidae ailesine bağlı insektlerin larvalarının morfolojisine sahip olduğu görülmüştür. Tedavi için tek doz albendazol (400 mg) kullanılmıştır. Sonuç olarak sunmuş olduğumuz bu vaka ile oral yolla rastlantısal olarak alınan Coleoptera larvalarının insanların sindirim sisteminde canlılığını yitirmeden belli bir süre yaşamaya devam edebildiği ve hem toksik maddeleriyle hem de meydana getirdiği muhtemel irritasyonla çeşitli belirtilere neden olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018