E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Fas'ta Kutanöz Leishmaniasis’in Güncel Durumu
1 Laboratory of Provincial Hospital Center of Taroudant, Morocco  
2 Department of Parasitology, Faculty of Medicine and Pharmacy of Fes, Morocco  
Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 5-8
DOI: 10.5152/tpd.2014.1401
Anahtar Kelimeler: Kutanöz Leishmaniasis, epidemiyoloji, Fas
Özet

Kutanöz Leishmaniasis (KL) 88 ülkenin nüfusunu etkilediği için küresel düzeyde bir halk sağlığı sorunudur. Fas’ta, yaygın olarak dağılmıştır, Leishmania tropica, Leishmania major ve nadiren Leishmania infantum etkendir. Fas’ta Leishmaniasis’in farklı formlarının coğrafi dağılımı iyi tanımlanmış biyo-iklimsel bölgelerle bağlantılıdır. Son yirmi yılda, KL’nin epidemiyolojik durumu önemli ölçüde değişmiştir. Önceden muaf olan bölgelere coğrafi genişleme ve Fas’ın çeşitli illerinde kutanöz Leishmaniasis ve visseral Leishmaniasis odaklarında örtüşmenin çıkması ile giderek epidemik bir görünüm kazanmaktadır. Bu derlemede son yirmi yıl içinde epidemiyolojik durumun evrimi ve seyrini etkileyebilecek epidemiyolojik etkenler rapor edilecektir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018