E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Kronik Diyare Yakınması Olan Bir Hastada Strongyloides stercoralis
1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Hatay  
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı  
Turkiye Parazitol Derg 2006; 30: 293-295

Anahtar Kelimeler: Strongyloides stercoralis, Kronik diyare, Hatay
Özet

Kronik diyare ve karın ağrısı yakınmaları 5-6 yıldır devam eden 38 yaşındaki erkek hastada Strongyloides stercoralis saptanması üzerine konunun önemini vurgulamak amacıyla olgunun sunulmasına karar verilmiştir. 25 yıldır oto tamirciliği yapan hastanın aynı zamanda çiftçilikle de uğraştığı öğrenilmiştir. Parazitolojik incelemede hastadan üç kez alınan dışkı örneklerinde S.stercoralis larvaları saptanmıştır. Hastaya 15 gün süre ile 400mg/gün dozunda Albendazol verilmiş, 5 gün sonra yapılan dışkı incelemesinde parazit yoğunluğunun azaldığı görülmüştür. Tedavinin onuncu, onbeşinci günü ve tedavi sonrası yapılan dışkı incelemelerinde de parazite rastlanmamıştır. Tedavi bitiminde hastanın tüm şikayetlerinin kaybolduğu saptanmıştır. Değişik tedaviler alan hastanın şimdiye kadar hiçbir parazitolojik tetkik yaptırmadığı saptanmıştır. Kronik diyare yakınması olan hastalarda parazitolojik inceleme yapılmasının oldukça önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018