E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Karaciğer Kist Hidatiğinde Postoperatif Hipernatremi: Bir Olgu Sunumu
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Van, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2008; 32: 167-170

Anahtar Kelimeler: Hipernatremi, kist hidatik, tedavi
Özet

Kist hidatik, özellikle tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkelerde sık görülen, çoğunlukla köpek dışkısı ile insana bulaşan bir sestod olan Echinococcus granulosus’un neden olduğu paraziter bir hastalıktır. Karaciğer kubbesi yerleşimli 7x8cm boyutlarında kist hidatiği olan 48 yaşındaki erkek hasta torakotomi ile opere edildi. Operasyon sırasında karaciğer etrafına hipertonik salin solüsyonu (%15) emdirilmiş spançlar yerleştirildi. Kist içerisine aynı solüsyon skolosidal amaçlı tatbik edildi ve aynı sıvı ile batın içi yıkanarak aspire edildi. Operasyon sonrası ekstubasyonu takiben generalize konvülsiyon geçiren hastanın serum sodyum konsantrasyonu 185 mEq/L bulundu. Bu çalışmanın amacı kist hidatik operasyonlarında skolosidal etkileri nedeniyle kullanılan hipertonik salin solüsyonları- na bağlı gelişebilecek hipernatremi ve buna bağlı nörolojik bulgulara dikkat çekmektir. Anestezi hipernatremiye bağlı nörolojik bulguları gizleyeceğinden operasyon sırasında hastaların serum sodyum seviyeleri dikkatlice izlenmelidir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018