E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Yurtdışı Kökenli Plasmodium falciparum Sıtması: Dört Olgu Sunumu
1 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı  
2 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Hatay  
3 Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Hatay, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2007; 31: 256-259

Anahtar Kelimeler: P.falciparum, import, Hatay
Özet

Tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygın olarak saptanan sıtmanın ülkemizde genellikle Plasmodium (P.) vivax türü görülmektedir. Ancak yurt dışı seyahat öyküsü bulunanlarda P. falciparum ve P. malaria sıtmasına da rastlanmıştır. Olgular Hatay’da tespit edilmiş olup hastalar yurtdışında çalışan işçilerdir. Tüm olgularda tanı; Giemsa boyası ile boyanmış ince yayma ve kalın damla incelemelerinde sıtma parazitlerinin görülmesi ile konulmuştur (1000x). Dört olguda muz şeklinde gametosit görülmesi ile P. falciparum olarak değerlendirilmiştir. Ülkemizde yurt dışı kaynaklı sıtma hastalığına dikkati çekmek ve yerli vakalarında görülebileceği gerçeğiyle gerekli korunma yöntemlerinin alınması ve halk sağlığı eğitimlerinin yapılması gerekliliğini vurgulamak amacıyla olgular sunulmuştur. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018