E-ISSN 2146-3077
Derleme
Parazitoloji Laboratuvarında Laboratuvar Güvenliği
1 Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Mikrobiyoloji Referans Laboratuarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı, Ulusal Parazitoloji Referans Laboratuvarı, Ankara, Türkiye  
2 Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Çankırı, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 144-153
DOI: 10.5152/tpd.2018.5598
Anahtar Kelimeler: Laboratuvar güvenliği, parazitoloji, biogüvenlik
Özet

 

Laboratuvarda çalışmak oldukça zor ve dikkat isteyen bir konudur.  Laboratuvar çalışanları biyolojik, kimyasal, fiziksel ve radyoaktif olmak üzere çok sayıda potansiyel tehlikeye maruz kalabilmektedir. Bu nedenle laboratuvar çalışma ilkelerine harfi harfine uymak hem analist, hem de diğer çalışanlar için oldukça önemli bir başlangıç kuralıdır. Bu da analistin ve çalışma materyalinin korunması esasına göre belirli kuralların, yöntemlerin, altyapı ve cihazların özenle kullanılmasını sağlayan laboratuvar güvenliğini ön plana çıkarmıştır. Yapılan ve yürütülen çalışma verilerinin %70’inden fazlası laboratuvar çalışmalarıyla tıbbi kararların verildiğini bildirmiştir. Tıbbi kararlar sonucunda uygulanacak tedavi protokolü laboratuvarlarda güvenli ve güvenilir sonuçlarla desteklendiğinden son derece önem arz etmektedir. Bunun için çalışma sisteminin iyi kurulması ve laboratuvar güvenliğine titizlikle uyulması gerekmektedir. Tüm mikrobiyoloji laboratuvarlarında olduğu gibi parazitoloji laboratuvarlarında da güvenlik oldukça önemlidir. Çoğu zaman paraziter hastalıklara laboratuvar kazası yoluyla maruz kalan kişilerin bunu tespit edebilmeleri oldukça fazla zaman almaktadır. Bu nedenle özellikle parazitoloji laboratuvarında çalışan kişilerde laboratuvar güvenliği konusu daha da hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu derlemede parazitoloji laboratuvarında; karşılaşılan parazitler, maruziyet yolları ile maruz kalınan tehlikelere dikkat çekilerek laboratuvar güvenliği bakışıyla koruyucu önlemler hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

 


Cite this article as: Yücesan B, Özkan Ö. Laboratory Safety in Parasitology Laboratory. Turkiye Parazitol Derg 2018: 42: 144-53.

 

 

 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018