E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Tedaviye Dirençli Kronik Blefaritli Olgularda Demodex Paraziti Varlığının Araştırılması
1 İstanbul Medipol Üniversitesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 130-133
DOI: 10.5152/tpd.2018.5462
Anahtar Kelimeler: Demodex, ektoparazit, blefarit
Özet

 

Amaç: Demodex akarı, zorunlu bir ektoparazit olup, insanda özellikle kıl folikülleri, kirpik kökleri ve yağ salgı bezlerine yerleşmektedir. Bu çalışmanın amacı tedaviye dirençli kronik blefaritli olgularda Demodex enfestasyonu varlığını araştırmaktır.


Yöntemler: Çalışmaya İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran kronik blefarit tanısı alan olgular dahil edildi. Tüm olgular daha önce en az üç kez blefarit tedavisi almış idi. Hastalardan blefaritin yoğun olduğu alanda bulunan kirpiklerinden 3-4 adet örnek alınarak ışık mikroskobu altında incelendi. Işık mikroskobunda 10x ve 40x büyütmede incelenen alanda bir veya daha fazla Demodex parazitinin görülmesi pozitif olarak kabul edildi.


Bulgular: Çalışmaya 153 olgu dahil edildi. Olguların 79’u (%51,6) erkek, 74’ü (%48,4) kadın idi. Ortalama yaş 43,1±9,7 olarak bulundu. Işık mikroskopisi ile yapılan inceleme sonucunda 153 kronik blefaritli olgunun 69’unda (%45,1) kirpik foliküllerinde Demodex paraziti varlığı tespit edildi.


Sonuç: Özellikle tedaviye dirençli kronik blefaritli olgularda Demodex enfestasyonunun mutlaka göz önüne alınması gerektiğini, parazitin tedavi öncesinde rutin olarak aranmasının faydalı olacağını düşünmekteyiz.


Cite this article as: Tanrıverdi C, Demirci G, Balcı Ö, Odabaşı M, Özsütçü M. Investigation of Demodex Parasitic Existence in Treatment-Resistant Chronic Blepharitis Cases. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 130-3.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018