E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında Ekim 2015-Ekim 2016 Tarihleri Arasında İncelenen Dışkı Örneklerindeki Parazit Dağılımı
1 Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Şanlıurfa, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2018; 42: 20-27
DOI: 10.5152/tpd.2018.5718
Anahtar Kelimeler: Parazit, dağılım, Şanlıurfa
Özet

 

Amaç: Ekim 2015-Ekim 2016 arasındaki bir yıllık süreçte, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına başvuran toplam 7.353 hasta bağırsak parazitleri açısından değerlendirilmiştir.

 

Yöntemler: Tüm dışkılara doğrudan bakı (nativ-lugol), formol etil asetat çöktürme ve trikrom boyama yöntemleri uygulanmıştır. Selofan bant tekniği, hastanemizde pediatri kliniği olmadığı için kısıtlı sayıda hastaya tatbik edilebilmiştir.

 

Bulgular: Toplam 7.353 hastanın 2.322’sinde (%31,6) bir veya daha fazla bağırsak paraziti tespit edilmiştir. Dışkı örneklerinde sıklık sırası ile Blastocytis spp. (n=1884; %63,6),  Entamoeba coli (n=390; %13,2) ve Giardia intestinalis (n=169; %5,7) görülmüştür. Parazit görülen olguların 528’inde (%22,7) birden fazla parazit saptanmıştır. Kadınlardaki parazit oranı %30,3 iken erkeklerde %33,4 olarak tespit edilmiştir.

 

Sonuç: İl bazında bağırsak parazitozları toplum sağlığı açısından halen önemini korumaktadır.

 

Cite this article as: Öncel K. Distribution of Intestinal Parasites Detected in Şanlıurfa Mehmet Akif Inan Education and Research Hospital Between October 2015 and October 2016. Turkiye Parazitol Derg 2018; 42:20-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018