E-ISSN 2146-3077
1 Department of Dermatology, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
2 Department of Microbiology, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
3 Department of Endocrinology, Ankara Yıldırım Beyazıt University, Yenimahalle Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg ; : -

Özet

Hidradenitis supurativa kronik inflamatuvar bir deri hastalığıdır. Kronik inflamasyon zemininde gelişen bu dermatoz, kişinin yaşam kalitesini önemli derecede etkiler ve birçok komorbidite ile seyredebilir. Demodex spp, inatçı seyirli ve tedaviye dirençli deri hastalıkları ile ilişkilendirilmiştir. 46 yaş kadın hasta hasta kliniğimize gövdede ve kalçada  yara şikayeti ile başvurdu. Dermatolojik muayenesinde gövdede abse formasyonu, postinflamatuvar pigment değişiklikleri izlendi. Her iki gluteada milimetrik skar formasyonu ile iyileşmiş folikülit benzeri lezyonlar izlendi. Bu şikayetleri yedi yıl önce başlamış ve giderek şiddetlenmişti. On yıldır Diabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi tanıları olan hasta metabolik sendrom ile takip edilmekteydi. Yara kültüründe üreme olmadı. Hastaya standart yüzeyel deri biyopsi yapıldı ve Demodikozis saptandı. Hasta oral metronidazol ve topikal permetrin losyon ile tedavi edildi ve kliniğinde belirgin düzelme oldu.  Bu olgu ışığında, Hidradenitis supurativa tanılı hastalarda Demodex spp. aranması ve tespit edilirse uygun tedavinin verilmesini öneriyoruz. Bu olgu hidradenitis supurativa ve Demodex enfestasyonu ilişkisini gösteren ilk bildirimdir.

 

 

 

Cite this article as: Ünal E, Güvendi Akçınar U, Arduç A. Hidradenitis Suppurativa, Metabolic Syndrome, and Demodex spp. Infestation. Turkiye Parazitol Derg; 42: DOI: 10.5152/tpd.2018.5330.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018