E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Exchange Transfüzyon Uygulanan HIV ile Koenfekte Ağır P. falciparum Sıtması: Olgu Sunumu
1 Fırat Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
2 Fırat Üniversitesi, Hematoloji Bilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
3 Fırat Üniversitesi, İmmünoloji Anabilim Dalı, Elazığ, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 219-222
DOI: 10.5152/tpd.2017.5584
Anahtar Kelimeler: P. falciparum, exchange transfüzyon, sıtma
Özet

Ülkemizde yıllar içinde yerli sıtma vakalarında dramatik bir düşüş yaşansa da import malarya olgu sayısında ciddi artış dikkat çekmektedir. Otuz iki yaşındaki erkek hasta; ateş, üşüme, titreme, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleriyle başvurdu. Sık sık Batı Afrika’ya seyahat eden hasta 1 ay önce dönmüş. Seyahat öncesi herhangi bir kemoprofilaksi almamış. Yapılan fizik muayenesinde olumlu olarak ateşi 39,3°C, orofarinks hafif hiperemik, barsak sesleri hiperaktif ve hepatosplenomegali saptandı. Laboratuvarında hemoglobin: 8,8 g/ dL, Anti- hıv pozitif saptandı. Hazırlanan ince yayma ve kalın damla kan preparatlarının mikroskobik incelemesinde yaygın trofozoid formları görüldü; double-dutted ring formu ve muz şeklinde gametosit görülmesi ile P. falciparum sıtması tanısı konuldu. Hastaya oral artemether 20 mg/lumefantrin 120 mg 2X4 tablet ve trimetoprim- sülfametoksazol profilaksisi başlandı. Takiplerinde hemoglobin düzeyleri 5,8 g/dL’e geriledi. Hematoloji birimiyle konsülte edildi, exchange transfüzyon (EET) önerildi. EET, aferez cihazı ile sekiz ünite eritrosit süspansiyonu kullanılarak yapıldı. Hasta şifa ile taburcu edildi. HIV açısından takip ve tedavisi devam etmektedir. Bu vaka yurt dışı seyahat öyküsü olan hastalarda sıtma ile birlikte komorbid durumların akılda tutulması ve her ne kadar etkinliği kanıtlanmamış olsa da EET tedavisinin ağır sıtmada bir alternatif olarak kullanılmış olması nedeniyle dikkat çekici bulunmuştur.

 

 

Cite this article as: Sağmak Tartar A, Akbulut A, Gökmen Sevindik Ö, Akbulut HH. A Case of Severe Plasmodium falciparum Malaria Co-Infected with HIV Transmitted by Exchange Transfusion. Türkiye Parazitol Derg 2017; 219-22.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018