E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Çocuklarda Kutanöz Leishmaniasis: Tek Merkez Deneyimi
1 Division of Pediatric Infectious Diseases, Dr. Sami Ulus Maternity and Children’s Training and Research Hospital, Ankara, Turkey  
2 National Reference Laboratory for Parasitology, Public Health Institution of Turkey, Ankara, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 214-218
DOI: 10.5152/tpd.2017.5118
Anahtar Kelimeler: Kutanöz leishmaniasis, çocuk, Suriyeli mülteciler
Özet

Amaç: Leishmaniasis, tüm dünyada görülen, Leishmania türlerinin etken olduğu paraziter bir enfeksiyon hastalığıdır. Leishmaniasis, Türkiye’nin Güney Doğu’sunda ve komşu Orta Doğu ülkelerinde endemiktir. Bu çalışma ile, Suriye’deki savaştan sonra hastanemize kutanöz leishmaniasis (KL) tanısı ile kabul edilen hastaların klinik özelliklerini tanımlamayı hedefledik.

 

Yöntemler: Ocak 2014 ile Aralık 2015 arasında Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne toplam 16 kutanöz leyşmanyoz hastası (11 (%69) erkek and 5 (%31) kız) kabul edilmiştir. Hastaların bilgileri tıbbi kayıtlarından retrosepktif olarak değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 74,3±32,3 ay olarak tespit edilirken (Aralık: 1-10,5 yaş) hastalarda en sık tutuluan vücut bölgesinin yüz ve boyun (%87,5) bölgesi olduğu belirlenmiştir. Ciltten alınan örneklerin yaymalarının mikroskobik incelemesinde 9 (%56) hastada amastigot şekilleri görülmüştür. Ekstemitelerde lezyonu olan 2 (%12,5) hasta intralezyonel meglümin antimonat ile tedavi edilmiştir. On dört hasta sistemik olarak tedavi edilmiştir.

 

 

Sonuç: Artan insan hareketleri ve göçler nedeniyle Ankara gibi hastalığın endemik olmadığı bölgelerde de KL vakaları görülebilir. Özellikle, Suriye gibi endemik bölgelerden gelen, ağrısız cilt lezyonları ile başvuran hastalarda endemik olmayan bölgelerde de çocuk hekimleri tarfından KL akılda tutulmalıdır.

 

Cite this article as: Kaman A, Tanır G, Gayretli Aydın ZG, Metin Ö, Aydın Teke T, Öz FN, et al. Cutaneous Leishmaniasis in Pediatric Patients in a Single Tertiary Hospital in Ankara. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 214-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018