E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Van İli Civarında Görülen Helix lucorum (Mollusca: Pulmonata)’da Dicrocoeliidae (Digenea) Larval Dönemlerinin Yaygınlığı
1 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Gevaş Meslek Yüksekokulu, Van, Türkiye  
2 Adnan Menderes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 204-207
DOI: 10.5152/tpd.2017.5444
Anahtar Kelimeler: Helix lucorum, Dicrocoeliidae, Larval dönem, Van
Özet

Amaç: Bu çalışmada, Van ili civarında görülen kara salyangozu Helix lucorum’daki Dicrocoeliidae larval dönemlerinin yaygınlığının araştırılması amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Helix lucorum türüne ait salyangozlar, Van ili merkez ilçelerinden Edremit ve Gevaş’tan Nisan, Mayıs ve Haziran 2017 tarihlerinde, özellikle ruminantların yoğun olarak görüldüğü doğal alanlarından toplanmıştır. Toplanan salyangozlar magnezyum klorid ile uyuşturulduktan sonra kabuklarından çıkartılarak sindirim bezleri diseke edilmiştir. Diseke edilen parçalar mikroskop altında incelenerek larval dönemler belirlenmiştir.

 

Bulgular: Helix lucorum kara salyangozunun Van civarında %22 yaygınlıkla Dicrocoeliid trematodlara ara konaklık yaptığı belirlenmiştir. Mikroskopta saptanan larval evreler fotoğrafla ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Parazitin larval aşamaları ile enfeksiyon sayısı Mayıs ayında en yüksek olarak tespit edilmiştir.

 

Sonuç: Dicrocoeliid trematodlarının bazı gelişim dönemlerine ara konaklık yapan H. lucorum kara salyangozu, aynı zamanda bazı ülkelerde insanlar tarafından besin maddesi olarak tüketilmektedir. Bu çalışmada elde edilen bulgulara dayanarak, sert iklime sahip ve İran ile sınırı olan Van bölgesinde bu salyangozun hayvan sağlığı üzerinde önemli etkileri olacağı sonucuna varılabilir.

 

 

Cite this article as: Ünlü AH, Bilgiç HS, Eren H, Karagenç T. Prevalence of Larval-Stage Dicrocoeliidae (Digenea) trematodes in Helix lucorum (Mollusca: Pulmonata) in Van Province. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 204-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018