E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Sarcoptes scabiei’nin Gerçek Zamanlı in vivo Olarak Gösterildiği Bir Olgu Sunumu
1 Clinic of Dermatology, İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
2 Clinic of Dermatology, İstanbul University Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 229-232
DOI: 10.5152/tpd.2017.5408
Anahtar Kelimeler: Krutlu uyuz, reflektans konfokal mikroskopi, Sarcoptes scabiei
Özet

Uyuz, Sarcoptes scabiei var. hominis ektoparazitinin etken olduğu kaşıntılı bir dermatozdur. Uyuz tanısı genellikle klinik olarak konulmaktadır; histopatolojik ve/veya dermoskopik inceleme tanıya yardımcı olabilir, ancak bu iki tanı yöntemi de, hareketli mikroorganizmanın in vivo olarak detaylı gösterilmesine olanak sağlamamaktadır. Reflektans konfokal mikroskopi (RKM), derinin histopatolojik incelemeye yakın bir çözünürlükte in vivo olarak incelenmesine imkân sağlayan, görece yeni bir görüntüleme yöntemidir. Burada, RKM ile Sarcoptes scabiei'nin yaşam siklusundan kısa bir kesitin kaydedildiği bir krutlu uyuz hastası sunulmaktadır. Bu gelişmiş görüntüleme yöntemi kullanılarak, ektoparazitin konağı olan insandaki hareketi klinik uygulamalar veya araştırma amacıyla incelenebilir ve akarın canlılığı, tedavi yanıtını takip etmek için değerlendirilebilir.

 

 

Cite this article as: Gürel MS, Turgut Erdemir AV, Tekin B. A Case Report of Real-Time in vivo Demonstration of Sarcoptes scabiei. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 229-32.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018