E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
İran’da Geviş Getiren Hayvanlarda Fasciola Izolatlarının Morfometrik ve Moleküler Çalışması
1 Research Center for Hydatid Disease in Iran, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, İran  
2 Department of Parasitology, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, İran  
3 Research Center for Modelling in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, İran  
4 Dietary Supplements and Probiotics Research Center, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, İran  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 192-197
DOI: 10.5152/tpd.2017.5214
Anahtar Kelimeler: Fasciola, Morfometri, İran, cox1, ITS
Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı İran’daki geviş getiren hayvanlarda Fasciola izolatlarının morfometrik ve moleküler karakterizasyonunu yapmaktır. 

 

Yöntemler: Doğal olarak enfekte olan 54 koyun ve sığırın karaciğerinden parazitler alındı. Her canlı parazitin vücut uzunluğunun genişliğine oranı (L/W) dijital kaliper ile ölçüldü. İki türü ayırt etmek için L/W güvenilirliğini bulmak için alıcı işletim karakteristik (ROC) eğrisi kullanıldı. Polimeraz zincir reaksiyon (PZR) dizilimi ribozomal iç transkripsiyonu aralayıcı (ITS) ve mitokondriyal Sitokrom c oksidaz altbirimi 1 (cox1) genlerinde yapıldı. Daha sonra dizilimler analiz edildi ve filogenetik ilişkiler araştırıldı.  

 

Bulgular: Elli dört izolattan 48’inin (%88,9) F. hepatica ve 4’ünün (%7,4) F. gigantica olduğu belirlendi. On sığırdan 4’ü F. gigantica ile enfekte olurken, tüm koyun izolatları F. hepatica olarak bulundu. Morfometrik çalışmada, Fasciola izolatlarında 1,2/6,5 olarak tespit edilen L/W oranı, F. gigantica izolatlarından anlamlı ölçüde daha yüksekti. ROC eğrisi analizine göre, 3,55 L/W değeri iki türü ayırt etmek için kritik değer olarak kabul edildi.

 

 

Sonuç: Mevcut çalışmanın bulguları güneydoğu İran’da her iki Fasciola türünün varlığını göstermektedir. Filogenetik analiz F. hepatica ve F. gigantica’yi gösteren iki farklı türü ortaya koymuştur. Bu çalışmadaki iki izolat Fasciola sp. olarak tanımlandı. ITS fragmentleri F. gigantica ile aynı iken, bu izolatların mitokondriyal DNA’ları F. hepatica’ya benzerdi.

 

Cite this article as: Akhlaghi E, Mohammadi MA, Ziaali N, Baneshi MR, Nasibi S, Kamyabi H, et al. Morphometric and Molecular Study of Fasciola Isolates from Ruminants in Iran. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 192-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018