E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Nadir Fakat Hayati Tehdit Eden Bir Kist Hidatik Komplikasyonu
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Ankara, Türkiye  
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 180-182
DOI: 10.5152/tpd.2017.5078
Anahtar Kelimeler: Örmeci method, cystic echinococcosis, cholangitis
Özet

Kistik Ekinokokkozis safra yolları ile ilişkili olabilecek bir enfeksiyöz hastalıktır. Binden fazla hidatik kist hastası Örmeci metodu ile başarılı bir şekilde tedavi edildi, sadece iki olguda perkütan tedavi sonrası kolanjit gelişti. Bu olgular endoskopik retrograt kolanjiopankreatografi ile tedavi edildi ve bu yazı ile hidatik kistin biliyer fistülizasyonu net bir şekilde gösterlmiştir.

 

Cite this article as: Karakaya F, Kalkan Ç, Karakaya M, Örmeci N. Rare But Life-Threatening Complication of Hydatid Disease. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 180-2.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018