E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Kronik Hepatit B-Leishmania Koinfeksiyonu
1 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 177-179
DOI: 10.5152/tpd.2017.5134
Anahtar Kelimeler: Visseral leishmaniozis, Kronik hepatit B, Karaciğer biyopsi
Özet

Visseral leishmaniasis, dünyanın pek çok bölgesinde endemik olarak görülen, tedavi edilmediği takdirde yaşamı tehdit eden bir enfeksiyon hastalığıdır. Ateş, kilo kaybı, hepatosplenomegali, pansitopeni gibi semptom ve bulgular nedeniyle kronik karaciğer hastalıkları ile benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada kronik hepatit B enfeksiyonu olduğu bilinen, karaciğer biyopsisi ile rastlantısal olarak tanı konulan bir visseral leishmaniasis olgusu sunulmuştur. Visseral leishmaniasis, bir enfeksiyon hastalığı olarak kronik karaciğer hastalıklarının ayırıcı tanısında dikkate alınmalıdır.

 

 

Cite this article as: Demirdal T, Sarı ÜS, Nemli SA, Ural S, El S. Chronic Hepatitis B and Leishmania Coinfection. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 177-9.a

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018