E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Centaurea lydia (Peygamber Çiçeği) ve Phlomis nissolii (Çalba) Endemik Bitkilerinin Toxoplasma gondii Üzerine Etkisi
1 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
2 İzmir Büyükçiğli Özel Türk Koleji, İzmir, Türkiye  
3 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Botaniği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
4 Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
5 Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye  
6 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 164-168
DOI: 10.5152/tpd.2017.5451
Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, Centaurea lydia, Phlomis nissolii, sitotoksisite, hücre kültürü
Özet

Amaç: Bu çalışmada Centaurea lydia (Peygamber çiçeği) ve Phlomis nissolii (Çalba) endemik bitkilerinden elde edilen ekstrelerin T. gondii trofozoitleri ile enfekte edilmiş fibroblast hücre kültüründe potansiyel antitoksoplazma etkinlikleri araştırılmışı amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Centaurea lydia’ ın hekzan, kloroform, metanol ekstrelerinin ve Phlomis nissolii’ nin etanol, kloroform ve infüzyon ekstrelerinin sitotoksisiteleri WST-1 testi ile kolorimetrik değerlendirilmiştir. Endemik bitki ekstreleri ile muamele edilmiş (55 µg/ml) ve kontrol WI-38 hücre hatları 5×105 T. gondii trofozoiti ile enfekte edilmiş, 7. gün, 14. gün ve 24. günde besi yerindeki parazit sayısı belirlenmiştir.

 

Bulgular: C. lydia ve P. nissolii ekstrelerinin 0,86-55 µg/mL ardışık konsantrasyonlarının WI-38 hücre hattında herhangi bir sitotoksik bir etkisi saptanmamış ve bu ekstrelerin fibroblast hücre hattı üzerinde sitotoksisite göstermemesi olumlu bir etki olarak değerlendirilmiştir. C. lydia ekstresi 55 µg/mL konsantrasyonu T. gondii trofozoitlerine karşı belirgin bir aktivite göstermiştir. Trofozoit sayısında ekstre verilmeyen grupta 47,5 katlık bir artış saptanırken, C. lydia ekstresi verilen grupta ise 84 katlık bir azalma saptanmıştır. P. nissolii ekstresi verilen grupta ise 36 katlık bir artış saptanmış ve antitoksoplazma aktivitesi göstermemiştir.

 

 

Sonuç: Endemik bitki C. lydia ekstresinin toksoplazmozis tedavisi için iyi bir aday ilaç olabileceği gösterilmiştir. In vitro olarak gösterilen bu etkinliğin in vivo hayvan modellerinde araştırılması gerektiği kanısına varılmıştır.

 

Cite this article as: Doğan Şığva ZÖ, Hasvatan EE, Gülen G, Uslu R, Eryıldız B, Durmuşkaya C, Kayalar H, Özbilgin A, Korkmaz M, Gündüz C. Effect of Extracts of the Endemic Plants Centaurea lydia and Phlomis nissolii on Toxoplasma gondii. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 164-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018