E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Akne Vulgaris ve Rozase Hastalarında Deri Sebum, pH ve Nem Değerlerinin Demodeks Enfestasyonuna Etkisi
1 Özel Melid Park Hastanesi, Malatya, Türkiye  
2 İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi, Malatya, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 143-147
DOI: 10.5152/tpd.2017.5068
Anahtar Kelimeler: Demodex, Akne vulgaris, rozase, sebum
Özet

Amaç: Akne vulgaris pilosebase ünitin inflamatuar bir hastalığıdır. Rozase ise özellikle yüzü etkileyen, inflamatuar bir deri hastalığıdır. Bu çalışmada, A. vulgaris ve rozase hastalarında sebum, ph ve nem düzeylerinin Demodex spp gelişimine etkisinin olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Çalışmaya klinik olarak A. vulgaris ve rozase tanısı almış her gruptan 30 hasta Kontrol grubu olarak da 60 sağlıklı birey çalışmaya dahil edildi.

 

Bulgular: Akne vulgarisli hastalarda herbir bölgede Demodex akarı 5/cm den fazla olanlarda 5/cm den az olanlarla karşılaştırdığımızda derinin yağlı asidik, kuru veya çok kuru olduğu saptandı.ancak nem değerinde anlamlı bir farklılık yoktu. Rozase hastalarındaysa alın, sağ yanak ve burun bölgelerinin her birinde 5’den fazla Demodex olanlarda 5 ten az olanlara göre deri daha asidik ve kuru saptanırken yağlılık düzeyinde fark bulunmadı.

 

 

Sonuç: Akne vulgaris hastalarında derinin yağlı, asidik, ve kuru veya çok kuru olması, rozase hastalarında ise derinin normal yağ düzeyinde, asidik ve çok kuru olması Demodex spp gelişimini kolaylaştırıcı bir faktör olduğu görüldü.

 

Cite this article as: Turan N, Kapıcıoğlu Y, Saraç G. The Effect of Skin Sebum, pH, and Moisture on Demodex Infestation in Acne Vulgaris and Rosacea Patients. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 143-7.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018