E-ISSN 2146-3077
Özgün Araştırma
Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi’nde Yetiştirilen Süt İneklerinde Neospora caninum’un Seroprevalansı
1 Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye  
2 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye  
3 Veteriner Hekim  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 135-138
DOI: 10.5152/tpd.2017.5218
Anahtar Kelimeler: Neospora caninum, sığır, seroprevalans, Kırşehir, Çiçekdağı
Özet

Amaç: Günümüzde dünya üzerinde sığırların en önemli abort nedenlerinden biri olarak kabul edilen Neospora caninum hem et hem de süt endüstrisinde önemli ekonomik kayba sebep olmaktadır. Bu çalışmada Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi’nde yetiştirilen süt sığırı işletmelerinde örneklenen ineklerde N. caninum seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır.

 

Yöntemler: Bu çalışmada 116 inekten serum örneği toplanmıştır. Toplanan serumların N. caninum antikorları bakımından ticari Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) test kiti (VMRD c-ELISA) kullanılarak incelenmiştir.

 

Bulgular: Sığırların % 18,1’i N. caninum yönünden seropozitif bulunmuştur. Neosporosis seroprevalansı döl tutmama problemi olan ineklerde % 23,4, abort yapanlarda ise % 33,3 oranında tespit edilmiş, klinikçe sağlıklı görünümde olan ineklerde ise bu oran % 7,8 olmuştur (p=0,006). En yüksek seropozitiflik görülen ırklar sırasıyla Holstein, Simental ve Montofon olmuştur (p=0,008).

 

 

Sonuç: Çiçekdağı ilçesindeki sığırlarda neosporosisin yayılmasını önlemek için hem parazitin son konağı olan köpekler hem de sığırlar yönünden kontrol tedbirleri alınması gerekir.

 

 

Cite this article as: Yıldız, K, Gökpınar S, Sürsal N, Değirmenci R. Seroprevalence of Neospora Caninum in Dairy Cattle Raised in Çiçekdaği District of Kırşehir Province. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 135-8.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018