E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Kayseri’de Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtma Olgu Serisi ve Literatür Özeti
1 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kayseri, Türkiye  
2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kayseri, Türkiye  
3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 119-122
DOI: 10.5152/tpd.2017.4760
Anahtar Kelimeler: Sıtma, yurtdışı kaynaklı sıtma, Plasmodium falciparum, Kayseri
Özet

Sıtma dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Son yıllarda Türkiye’de yerli sıtma olgusu olmamakta ve sadece yurtdışı kaynaklı olgular görülmektedir. Burada, Ocak 2013-Aralık 2015 yıllarında kliniğimize başvuran beş Plasmodium falciparum (P. falciparum) sıtması olgusunun klinik ve laboratuar özellikleri geriye dönük olarak verildi. Olguların biri Afrikalı bir öğrenciydi. Diğerlerinin Afrika’ya seyahat hikayeleri vardı. Periferik yaymanın Giemsa boyamasında tüm olgularda yüzük formasyonu görüldü ve multipleks polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) (Bio-Rad, Amerika Birleşik Devletleri) ile P.falciparum üç olguda pozitif olarak saptandı. İki hastada P. falciparum PZR negatifti. Endemik bölgeye seyahati olan ateşli hastalarda sıtma öncelikli olarak düşünülmeli ve periferik yayma mutlaka incelenmelidir.

 

Cite this article as: Mumcu N, Demiraslan H, Dündar A, Kuk S, Yazar S, Doğanay M. Kayseri’de Yurt Dışı Kaynaklı Plasmodium falciparum Sıtma Olgu Serisi ve Literatür Özeti. Türkiye Parazitol Derg 2017; 41: 119-22

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018