E-ISSN 2146-3077
Olgu Sunumu
Uterin Leiomyomu Taklit Eden Primer Hidatik Kist
1 Clinic of Pathology, İstanbul Zeynep Kamil Woman and Child Diseases Hospital, İstanbul, Turkey  
Turkiye Parazitol Derg 2017; 41: 57-59
DOI: 10.5152/tpd.2017.4613
Anahtar Kelimeler: Uterus, Echinococcus granulosus, hidatik kist
Özet

Burada, 25 yaşında bir kadın hastada saptanan, uterus leiomyomunu taklit eden, nadir görülen bir kist hidatik olgusu sunulmaktadır. Hastaneye alt bölgelerde karın ağrısı ve tenezm yakınmasıyla gelen hastanın ultrason ile yapılan incelemesinde myometrium sınırları dahilinde 10x10 cm’lik bir kitle tespit edilmiştir. Bunun üzerine kistik dejenerasyonla giden uterus leiomyomu ön tanısıyla operasyona alınan hastadan çıkartılan lezyonun yapılan “frozen” incelemesinde “Kist Hidatik” tanısı konulmuştur. Daha sonra bu tanı, mikroskobik incelemede protoskolekslerin görülmesiyle doğrulanmıştır. Bu oldukça nadir görülen olgu, özellikle kist hidatiğin endemik olduğu bölgelerde pelvik kitlelerin ayırıcı tanısında düşünülmesi gerektiğini işaret etmektedir.  

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Hakem Köşesi
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Parazitoloji Derneği | Son Güncelleme: 10.10.2018